– Som å velge mellom pest og kolera

Styret i Vestre Viken helseforetak sier de nærmest har en umulig oppgave foran seg når de skal kutte over 300 millioner kroner.

Reidun Førde

Fødeavdelingen og akuttkirurgi her på Kongsberg sykehus kan bli borte.

Foto: NRK

– Det er noe av det vanskeligste jeg har vært med på. Du har valget mellom pest og kolera, sier styremedlem i Vestre Viken helseforetak Reidun Førde.

Kravene fra Helse Sør-Øst som Vestre Viken er underlagt, er knallharde; Levér et budsjett i balanse ved å gjennomføre omorganisering og kutt ved sykehusene på Kongsberg, Ringerike, Drammen og Asker og Bærum.

Nestleder i styret Oddvar Grøthe sier styret nærmest har en umulig oppgave.

– Det blir store kutt. Det er ikke bare bare å spare 300 millioner kroner selv om budsjettet er på 6,3 milliarder.

Kan ikke godta dette

Klinikkdirektørene i Vestre Viken har lagt fram sine innspill til hvordan sykehusene kan spare penger og få kontroll over økonomien og driften.

For Kongsberg sykehus betyr det blant annet nedleggelse av akuttkirurgi og fødeavdeling.

Det er uaktuelt, mener ordfører Vidar Lande.

– Det kan vi ikke godta. Vi forventer at man opprettholder både bløtdelskirurgi og en fullverdig fødeavdeling ved Kongsberg sykehus.

Arbeiderpartiet lover

Per Olaf Lundteigen

Sp-politiker Per Olaf Lundteigen.

Foto: John Greiner Olsen

I NRK Buskerudsendinga i september debatterte Stortingspolitikerene Martin Kolberg og Per Olaf Lundteigen fremtiden for lokalsykehusene som ga ansatte og befolkningen håp.

– Arbeiderpartiet vil sterkt opprettholde sykehusene i Kongsberg og på Ringerike som sterke, lokale, gode og verdige sykehus, sa Kolberg.

Lundteigen spør:

– Er du garantisten for at akuttkirurgisk virksomhet på Kongsberg og fødeavdelingen skal sikres i den kommende kommunestyreperioden?

– Ja, svarte Kolberg.

Ansattrepresentant i styret Hilde Arnesen, mener regjeringspartiene med dette har lagt føringer slik at styret ikke kan vedta å legge ned avdelinger slik klinikkdirektørene har foreslått.

– Vi er satt i en posisjon hvor vi ikke får lov til å gjennomføre de forslagene som fagmiljøet fremmer.

– Men hvordan skal dere komme dere ut av denne situasjonen da?

– Det er jeg veldig spent på. Det blir en utrolig krevende oppgave for oss, sier Arnesen.

Martin Kolberg

Ap-politiker Martin Kolberg.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Avgjørelse i desember

14. desember får styret framlagt budsjettforslag for neste år fra direktøren i Vestre Viken og 21. desember skal styret bestemme hvordan sykehusene skal kutte i tilbudene neste år.


Styremedlem Reidun Førde sier hun trenger råd for å ta riktig avgjørelse.