– Dette er en milepæl

ASKER/DRAMMEN (NRK): Styret i Vestre Viken helseforetak gikk enstemmig inn for sykehus på Brakerøya. Nå sendes saken til Helse Sør-Øst.

Brakerøya

Vurderingen stod mellom nåværende plassering eller Brakerøya (bildet).

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Et enstemmig styre i Vestre Viken gikk inn for administrerende direktør Nils Fredrik Wisløffs innstilling om å bygge et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det kom frem på styremøtet i Vestre Viken mandag ettermiddag.

Torbjørn Almlid

Torbjørn Almlid kalte det hele en lang lidelseshistorie, men er glad for at de har kommet dit de er.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det har vært en lang ferd mot dit vi er i dag, sa styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid. Han understreket allikevel at han var svært glad for at helseforetaket hadde gjennomført en ny utredning, og at hele poenget var å grave for å unngå å finne det han omtalte som en «showstopper».

– Dette er jo en milepæl, og da er det viktig å ha hele styret bak seg. For nå skal saken behandles i Helse Sør-Øst og da er det viktig at vi står samlet. Dette er tydelig signal, forklarer Almlid.

Se hvordan et nytt sykehus på Brakerøya vil se ut nederst i saken.

Berømmet administrasjonen

Hele styret berømmet administrasjonen for jobben som hadde blitt lagt ned i utredningen, og et enstemmig styre mente at beslutningsgrunnlaget de fikk var godt nok.

Flere i styret påpekte allikevel at et nytt sykehus i Drammen ikke må gå ut over driften av sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Asker og Bærum.

– Jeg håper at det nå blir ro rundt vedtaket. Vi har en helhetlig plan for utviklingen i hele Vestre Viken, forklarer Almlid til NRK.

Sykehustomt Brakerøya

Her kan det nye sykehuset bli liggende.

Foto: Idar Krogstad / NRK

– Lettere enn jeg hadde trodd

– Dette har vært en lang lidelseshistorie. Nå kreves det handling. Det er en god plassering og et tryggere valg, sa Almlid på møtet.

– Avgjørelsen ble lettere enn jeg hadde trodd, fortsatte han og pekte på at kostnadsforskjellen mellom de to alternativene ikke ble så stor som først antatt.

Et nytt sykehus på Brakerøya vil ifølge beregninger koste 8,8 milliarder kroner. Det er 800 millioner mer enn opprusting av nåværende eiendom.

Fremtidsplanen er også revidert. Sluttføring i 2022 er ifølge Vestre Viken ikke lenger mulig. Nå planlegges det at det nye sykehuset skal tas i bruk fra våren 2024.

Til sentrale myndigheter

Men selv etter styremøtet i dag er det fortsatt et stykke frem til den endelige avgjørelsen om plasseringen.

Nils Fredrik Wisløff

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff ble hørt av styret i Vestre Viken helseforetak.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Etter at styret i Vestre Viken har fattet vedtak i saken, oversendes den til Helse Sør-Øst. Deretter havner den på bordet hos sentrale myndigheter for endelig beslutning, sa direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt, Finn Egil Holm, etter at Wisløff la frem sin innstilling 3. mai.

– Jeg oppfatter at Helse Sør-Øst har skjønt situasjonen i Drammen. De er helt på linje med oss når det gjelder behovet. Jeg føler at vi er et lag som har en felles sak, nemlig å få dette på statsbudsjettet til høsten. Jeg håper i hvert fall det, avslutter Almlid.

Tegninger av sykehus på Brakerøya. Skisse av NVVS

FRA 2014: Ifølge Vestre Vikens plan skal det nye sykehuset tas i bruk fra våren 2024.

Foto: Skisse av NVVS
Skisse sykehus Brakerøya

FREMTID: Ifølge skissene vil det se slik ut når det blir nytt sykehus på Brakerøya.

Foto: Skisse av NVVS