Været får skylden for sene tog

Persontogene på Bergensbanen er forsinket som aldri før. Punktligheten er i gjennomsnitt på 72 prosent, og det er været på Vestlandet som får skylden for forsinkelsene.

Ras bergensbanen

Her er det stopp for toget på grunn av et ras.

Målet om en punktlighet på 90 prosent er ikke nådd.

– Det har vært et dårlig år, innrømmer fungerende kommunikasjonsdirektør i Jernbaneverket, Jan Erik Kregnes, overfor Hallingdølen.

Bergensbanen har det siste året opplevd flere togavsporinger, både med godstog og med persontog.

– Det er mye vann på Vestlandet, og det har skjedd flere ras som har ført til at togene har sporet av, sier Kregnes.

Bedre strekningen mellom øst og vest

Bergensbanen stengt på grunn av ras

Togene på Bergensbanen har vært stoppet av ras og skred.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Nå jobber Jernbaneverket med flere tiltak for å gjøre situasjonen bedre og sikrere. Det er satt av 200 millioner kroner til forbedringstiltak. Det aller meste av arbeidene skal gjøres på Vestlandet.

Ifølge Hallingdølen, skal det brukes 60 millioner kroner på rassikring flere steder. I tillegg skal det sikres mot flom, snøoverbygg skal fornyes og gjøres sterkere og mer brannsikre.

– En viktig jernbanestrekning

I Sangelia vest for Ål skal et dreneringsanlegg utbedres for å redusere risikoen for utvasking og utglidning av jernbanesporet. Også den populære sykkelveien Rallarvegen får en ansiktsløftning. Veien skal restaureres.

Kregnes sier det er et viktig, mens langsiktig arbeid som nå er satt i gang.

– Bergensbanen er en av landets viktigste jernbanestrekninger, sier Kregnes.