Vestby-mottak kan bli utsatt

Sykehuset Østfold skal vurdere på nytt om det er forsvarlig å ta imot pasienter fra Vestby fra i mai. Det har vært et stort press på sykehuset i vinter, med et økende antall korridorpasienter. Sykehusets styre skal bestemme seg før påske, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst.

Sykehuset Østfold Kalnes utenfor Sarpsborg
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix