Hopp til innhold

Verneverdige hus må vike for kanal i veien

Fredrikstad kommune vil fjerne bilveien og rive hus for å gjøre Holmengata om til en kanal. Byantikvaren mener det vil ødelegge området som er satt av til bevaring.

Holmengata i Fredrikstad, veien kan bli byttet ut med kanal

Mange hus må rives dersom det blir kanal istedenfor vei her. Fylkeskonservatoren har bedt om at huset med ' Super pizza' flyttes.

Foto: Anne Ognedal

– Det er et utrolig godt bevart område. Det har vært lite frafall av bygninger der, bare fem, sier byantikvar i Fredrikstad, Vegard Lie.

Han framhever at Holmen var det første området Fredrikstad kommune regulerte til bevaring. Det skjedde i 1979.

– Da var Fredrikstad i front av kulturminnevernet, sier Lie.

Byantikvar i Fredrikstad,Vegard Lie

Byantikvar Vegard Lie forteller at Holmen var det første området i Fredrikstad som ble regulert til spesialområde bevaring.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Men om kort tid får politikerne en revidert plan på sitt bord som kan ødelegge for den gamle arbeiderbydelen, mener byantikvaren.

For blir den vedtatt blir verneverdige hus revet.

Fra vei til kanal

Kommunens administrasjon har i flere år arbeidet med en plan for å lede vekk overvann fra et stort område omkring og ruste opp vann og avløpsnettet på Holmen.

I dag ledes vannet vekk i en kulvert under veibanen.

– Den kan gå i brudd, den er i svært dårlig forfatning så vi må gjøre et eller annet, sier prosjektleder Hallvard Romundset i teknisk drift i Fredrikstad kommune.

Klimaendringer, bygging av ny jernbane og fylkesvei 109 gjør at kommunen forventer store økninger i vannmengdene som skal føres til den nye kanalen. Det er derfor ikke aktuelt å nøye seg med å reparere kulverten.

– Det viser seg at den ikke har kapasitet nok. Det har gjort at Holmen i en årrekke har vært utsatt for flomvann i perioder, sier Romundset.

Prosjektleder Hallvard Romundset i teknisk drift i Fredrikstad kommune

Prosjektleder Hallvard Romundset i teknisk drift i Fredrikstad kommune presenterte planen for Holmengata på folkemøte i regi av fortidsminneforeningen. Om kort tid skal planen til ny politisk behandling.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Teknisk drift i kommunen mener den beste løsningen er å gjøre om gjennomfartsveien i området til en åpen, seks meter bred kanal.

Foreslår å flytte hus

Dersom kanalen i Holmengata skal bygges, må 11 hus rives. Men det kan også bli flere.

– Det andre er at man åpner opp for å rive en tredel til av bygningsmassen i bevaringsområdet. Det er helt unødvendig og har ingenting med kanalen å gjøre, mener byantikvar Vegard Lie.

Og kanalen, den vil han helst ikke ha:

– Det er helt stedsfremmed å lage en så lang, bred og rett kanal uten noen organisk tilnærming.

Men dersom det er nødvendig med en slik åpen løsning foreslår han at Fredrikstad kommune flytter hus framfor å rive dem.

– Alternativet er å lage et arkitektprosjekt der en bygger nye hus, men i samme skala størrelse og med samme rytme og typologi som husene som står i området fra før, sier Lie.