Hopp til innhold

Vernet elv full av tarmbakterier og miljøgifter

Urovekkende høye konsentrasjoner av giftstoffer og kloakk er oppdaget i elva som renner ut i to naturreservater.

Nitelva ved Kjellerholen

Vannprøver tatt i Nitelva i oktober i fjor avslørte store mengder bakterier og giftstoffer.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Miljøgifter som krom og sink i store mengder. E.coli og andre tarmbakterier i høye konsentrasjoner.

I den skittengule floden som bukter seg forbi Kjeller i retning Lillestrøm, er det målt så mye forurensning at forskeren sliter med å finne noe å sammenligne med i Norge.

Det til tross for at Nitelva er en vernet elv som renner ut i to naturreservater i Øyeren.

Sissel Brit Ranneklev

Ekspert på miljøgifter i vann, Sissel Ranneklev, sier forurensningen i Nitelva er brudd på vannforskriften.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

–Jeg tror vi må til nedre deler av Alnaelva i tjukkeste Oslo for å finne tilsvarende konsentrasjoner som er gjort her, sier seniorforsker Sissel Ranneklev ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Hun legger til at Alna er elva forskere drar til når de vil studere miljøgifter i Oslo.

Den alvorlige forurensningen går fram av en rapport som Norconsult har laget for Skedsmo kommune.

Skulle sjekke deponi

Som en del av miljøoppfølgingen rundt Skedsmo kommunes nedlagte avfallsdeponi i Brånåsdalen ble det tatt prøver av en bekk og elva som denne renner ut i. Bekken ble første gang testet i juni fjor.

Bekken som renner ut i Nitelva

I denne bekken er det tidligere er påvist mye sink, men nye målinger tatt i elva viste enda høyere konsentrasjoner.

Foto: Anders Fehn / NRK

Både i bekken og i elva ble det i høst målt så mye krom at det overskrider grensen for den verste tilstandsklassen; svært dårlig.

Midt ute i elva ble det også målt røde nivåer av sink, hvor konsekvensene kan være forgiftning (omfattende toksiske effekter). Det spesielle er at målepunktet var høyere opp i elven. Dette kan bety at forurensingen ikke stammer fra søppelfyllingen, men har en annen kilde.

Bekk ved avfallsdeponi

I bekken er det påvist krom og sink, men konsentrasjonen av sink er enda høyere midt ute i elva.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Ranneklev sier kommunen nå må finne årsaken til foruresningen, som altså er brudd på vannforskriften.

Foreløpig er det bare tatt noen få prøver på et begrenset område. Det gjør det derfor vanskelig for ekspertene å si noe om forurensningen har gjort skade på fisk og annet liv i elva.

Ketil Hylland

Professor i toksikologi, Ketil Hylland, mener Skedsmo må ta flere prøver av Nitelva for å sjekke om forurensningen er reell.

Foto: Ingrid Nordheim / NRK

– Det er bare tatt fire prøver, og vi må få bedre tall på bordet. Men hvis dette er reelle tall og at man er oppe på røde nivåer, så er det en trussel mot livet i vannet, sier professor i toksikologi ved Universitetet i Oslo, Ketil Hylland.

Vannet renner ut i et vernet våtmarksområde og i naturreservat. Hva tenker du om det?

– Det er ikke bra i det hele tatt, sier Hylland.

Målte ved deponi

Prøvene ble tatt i Nitelva 25. oktober av Norconsult på vegne av Skedsmo kommune. I rapporten sto det at vannet var svært brunt, og målingene viste store mengder tarmbakterier i tillegg til tungmetallene.

– Det ble tatt noen prøver i oktober og de hadde svært høye verdier av bakterier og av krom og sink, bekrefter Birger Marøy, som er kommunalteknisk sjef i Skedsmo. Han omtaler forurensningen som alvorlig.

– Hva gjør dere med dette?

– Vi driver kildesporing på vårt eget kloakknett og i samarbeid med Vannområde Nitelva-Leira tar vi prøver i Nitelva for å finne ut hvor det kommer fra. Og om det er en normalsituasjon eller om det er en akutt hendelse, sier Marøy til NRK.

Elva til 100.000 mennesker

Norconsults eget sammendrag «..er at Nitelva er påvirket av mange forurensningskilder, og at Brånåsendeponiet ikke er en hovedkilde».

Nitelva

Elva starter ved Grua i Oppland og fortsetter gjennom Nittedal i Akershus før den ender i Øyeren mellom Skedsmo, Fet og Rælingen. I dette folketette området bor det over 100.000 mennesker.

På grunn av det biologiske mangfoldet er Nitelva et vernet vassdrag, og i nedre del av vassdraget er det opprettet to naturreservat; Sørumsneset og Nordre Øyeren naturreservat (kilde Wikipedia).