Venter innrykk av pårørende

Politiet og kommunen forbereder seg på å ta imot polske pårørende etter dødsbrannen.

Leder operativ seksjon, Drammen politistasjon, Dag Ebbestad
Foto: Politiet

Tre er allerede kommet, og flere er ventet i løpet av dagen.

I går opprettet politiet en pårørendetelefon som er bemannet med politifolk og polske tolker.

- Nyhetene har gått på polsk TV, og det har ført til at mange har ringt til hotellet og politiet, sier Dag Ebbestad, politioverbetjent i Søndre Buskerud politidistrikt.

Mottak på hotell

Kommunen har stilt en telefon på First hotell i Drammen til disposisjon for de polske gjestearbeiderne, slik at de kan ringe hjem og få kontakt med familien.

- Her kan pårørende ringe å få oppdatert informasjon, og hvor vi kan få opplysninger om de savnede, sier Ebbestad.

Kommunen har i samarbeid med politiet opprettet et slags mottak på hotellet med et hjelpeapparat som bistår berørte av brannen med informasjon eller tilrettelegge for andre forhold som klær el.l.

- Det å være midt i blant mennesker som har opplevd noe så tragisk, det preger også oss, innrømmer Ebbestad.

Politiet regner med at pårørende av alle sju som fryktes omkommet, vil komme til Drammen.