Hopp til innhold

Vil ha svenske tilstander i rettssalene

Sverige har i mer enn ti år gjort opptak i domstolene. Egentlig skal alt som foregår i norske rettssaler også dokumenteres, men de mangler utstyr for å oppfylle Stortingets vedtak fra 2005.

Andreas Strandberg, ass. sikkerhetssjef Uddevalla tingrett

OPPTAK: Den lille skjermen styrer alle kameraer og starter opptak av alt som foregår i rettssalen i Uddevalla i Sverige.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Løgn og endring av forklaring er noe norske domstoler er kjent med, men som er vanskelig å bevise. Rett og slett fordi det ikke gjøres opptak i rettssalene.

Ved en eventuell ankesak forklarer alle seg på nytt. Ingen kan sjekke hva som egentlig ble sagt i første runde.

– Kan hindre at folk lyver

– Mange husker dårligere eller forklarer seg bevisst annerledes ved ankebehandling i lagmannsretten enn de gjorde i tingretten, sier advokat John Christian Elden.

Den erfarne forsvarsadvokaten synes det er uakseptabelt at det fortsatt ikke gjøres opptak.

Advokat John Christian Elden

VIKTIG: Lyd- og bildeopptak er viktig for rettssikkerheten mener forsvarsadvokat John Christian Elden.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

– I 2019 er det ingen grunn til at vi ikke skal ha det. Det er enkelt å gjennomføre og det er svært viktig for rettssikkerheten. Både i sivile saker og i straffesaker.

Når det gjelder gjenbruk av opptakene i ankesaker mener Elden at de ikke må erstatte vitneforklaringer, men brukes fornuftig.

Utstyr gått ut på dato

I Kongsberg og Eiker tingrett i Øvre Eiker er det faktisk utstyr. Fra da tinghuset var nytt i 1996. Allerede da ville man prøve ut det man mente var fremtiden, blant annet for å unngå at uskyldige ble dømt og skyldige gikk fri.

– Man ville ha en helt objektiv dokumentasjon av hva som foregikk. Og de involverte skulle slippe å forklare seg flere ganger i eventuelle ankesaker, sier sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

UTDATERT: Mikrofonene i tinghuset i Hokksund som en gang ble brukt til opptak, er for lengst umoderne.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Men mikrofonene og resten av anlegget har ikke fungert på flere år.

– Det vil koste altfor mye å erstatte utstyret. Det har vi ikke råd til innenfor våre budsjetter.

Mindre belastende med opptak

Carina Kristiansen hadde ønsket at tingretten hadde opptaksutstyr da hun i 2017 måtte forklare seg som fornærmet i en voldtektssak.

– Det var selvfølgelig svært belastende allerede første gang.

Innen ankesaken kom opp hadde det gått enda et år. Carina måtte på nytt fortelle om opplevelsene fra juninatta 2016. Spesielt var det tungt å måtte se filmen som et vitne hadde tatt opp med mobilen av henne og tiltalte nok en gang.

Carina Kristiansen med sin bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille

TRE GANGER: Carina Kristiansen synes det var svært belastende å måtte forklare seg om det samme i tre rettsrunder. Her med bistandsadvokat Vibeke Gjone.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Jeg synes det er gammeldags at det fortsatt ikke gjøres opptak i Norge. Da hadde det som ble sagt vært bedre kvalitetssikret. Man husker også bedre enn når man skal forklare seg på nytt etter lang tid.

Svenske tilstander

Ordningen med opptak som Norge mangler, ble innført i Sverige fra 2008.

I Uddevalla tingsrett har alle salene kameraer som kan styres fra bordet der dommeren sitter forteller assisterende sikkerhetssjef Andreas Strandberg.

– Ja, alt som foregår her blir spilt inn og dokumentert med lyd og bilde.

Uddevalla tingrett

DOKUMENTERER: Alt som foregår i rettssalene i Sverige blir dokumentert med lyd- og bilde i motsetning til i Norge der det fortsatt ikke gjøres opptak.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Om en dom ankes fra tingsretten til hovretten, kan dommere og jurister forberede seg ved å se på opptakene som er lagret.

– Slik blir det mer effektivt og vi tror også at folk forstår alvoret i å snakke sant fra første forklaring.

Vil ha opptak i alle rettssaler

– Det er veldig få land i Europa som ikke dokumenterer det som skjer. Vi vet egentlig ikke hva som skjedde i første instans når vi kommer til andre instans, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

Men det trengs trolig flere hundre millioner kroner til utstyr. Det er penger domstolene til nå ikke har fått i sine ordinære budsjetter.

Sven Marius Urke

HASTER: Direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen mener det burde vært lyd- og bildeopptak i norske domstoler for mange år siden.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Fra høsten 2016 har det vært opptak i tingretten i Tromsø som en prøveordning.

Erfaringene hittil er så gode at Urke anbefaler utrulling over hele landet.

– Ja, nå har vi snakket om opptak med lyd- og bilde i mange år, nå håper vi politikerne vil ta dette løftet for norske domstoler.

Justisministeren: – Dette blir dyrt

– Det koster så mye å få dette utstyret på plass at vi må være sikre på at det har effekt, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Han mener det blir viktig å se hvordan bevisene i tingretten kan gjenbrukes i lagmannsretten.

Det er over 400 rettssaler i Norge og Kallmyr sier det trolig blir for dyrt å installere opptaksutstyr i alle.

Nå skal vi evaluere prøveprosjektet i Tromsø og på Jæren og så skal vi ut fra det bestemme hva som skal skje videre.

Nord-Troms tingrett.

PRØVEPROSJEKT: Justisministeren venter på erfaringer fra en prøveordning med opptak fra rettssaler blant annet i Troms, før det blir bestemt om dette er noe alle rettssaler i landet skal ha.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK