Venteliste for å få dronningar

Både antall birøktere og robuste brunbier var nesten halvert, men på få år har trenden snudd. Birøkter Lars Kirkerud på Slemmestad i Buskerud har holdt på siden han var 15 år og fikk fem bikuber med brunbier av mormor.