Venstre: – Ikke riv Tryvannstårnet

Debatten om Tryvannstårnets skjebne er i full gang. Frp vil rive, Venstre vil bevare.

Tryvannstårnet

LANDEMERKE OG IKON: Man river ikke ikoniske bygg og landemerker, mener Hallstein Bjercke. Dagens Tryvannstårn har raget over byen siden 1962.

Foto: Olav Juven / NRK

Hallstein Bjercke

VIL BEVARE: Byer over hele Europa har greid å fylle gamle TV-tårn med aktivitet, og det bør også Oslo gjøre, mener Hallstein Bjercke (V).

Foto: Venstre

– Dette er et landemerke i byen vår, sier bystyrerepresentant og tidligere kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).

– Og hva gjør man med ikoniske bygg og landemerker? Man river dem jo ikke! Byrådet må nå raskt på banen, sikre tårnets etterbruk og åpne det for byens befolkning og turister.

– Kanskje kan vi få en restaurant, kanskje kan vi få kulturaktiviteter til å fylle dette landemerket i byen vår i framtida, sier han.

Utspilt sin rolle

Når FM-nettet slukkes i løpet av året, har Tryvannstårnet utspilt sin rolle innen radio, fjernsyn og telekommunikasjon.

Allerede i 2004 ble tårnet fra 1962 stengt for publikum som utsiktspunkt over byen, fjorden og marka fordi rømningsveien og brannsikkerheten var for dårlig.

Eier Oslo kommune utreder nå hva som bør skje med det 118 meter høye betongtårnet i framtida. Frp vil rive og la private investorer skape en ny publikumsattraksjon i form av et splitter nytt Tryvannstårn.

– Tryvannstårnet har vært revet tre ganger før. Vi kan dessverre ikke bruke tårnet slik det står i dag, og vi kan ikke la det stå som et spøkelsestårn som vi til evig og alltid skal bruke penger på å vedlikeholde, sier Camilla Wilhelmsen (Frp).

Camilla på Tryvann

VIL RIVE: Tryvannstårnet har utspilt sin rolle og bør erstattes med et nytt, mener Camilla Wilhelmsen (Frp).

Foto: Olav Juven / NRK

Rockekonsert

Hallstein Bjercke mener at det er tårnet som står der i dag som bør være publikumsattraksjonen og turistmagneten. Han erkjenner at det vil kreve omfattende ombygginger.

– Det vil det, og det må utredes raskt. Jeg tror det er betalingsvilje og interesse blant private for å få lov til å bruke et slikt landemerke til utadrettet virksomhet.

– Du ser i byer over hele Europa at man fyller gamle TV-tårn med restauranter. Jeg har sett gallerier og til og med vært på rockekonsert i et slikt gammelt TV-tårn.

Men er det ikke greit å rive hvis man bygger et nytt tårn med de funksjonene du ønsker deg?

– Det må være aller siste utvei. Å rive det og ikke erstatte det med noe annet, slik jeg opplever at Bymiljøetaten har åpnet for uten at byrådet har avvist det, det vil være det aller verste.

– Men det viktigste er å klare å bevare dette ikonet i Oslo, åpne det opp for byen, fylle det med aktivitet og gjøre det til et utsiktspunkt for Oslo, sier Hallstein Bjercke.

Får ikke drahjelp fra Byantikvaren

Byantikvar Janne Wilberg mener at Tryvannstårnet absolutt er verneverdig. Likevel vil hun ikke kreve at tårnet vernes.

– Dette er et av ganske få eksempler hvor vi ikke finner det riktig å gå inn å kreve et vern. Bakgrunnen er at det er vanskelig med rømningsvei og også den tekniske tilstanden, sier Wilberg.

Hun håper likevel at andre vil finne verdien i det også hun kaller et ikon i norsk tv-historie, slik at tårnet blir stående.

Prøvebilde med Tryvannstårnet
Foto: Bildearkivet NRK / Bildearkivet NRK