Venstre vil redde Ruter

Oslo Venstre vil bruke 360 millioner kroner mer på kollektivtransport enn det byrådet.

Pengene vil de bruke til å hindre kutt som følge av inntektstap på grunn av koronapandemien, og til å redusere billettprisene.

– Det viktigste nå er å redde Ruter, sier gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke.

Dette kommer fram i partiets alternative Oslo-budsjett, hvor de også prioriterer skole.

Der legger partiet opp til en større pott som skal komme alle skoler til gode. De vil også sikre raskere framdrift i viktige skoleprosjekter som byrådet har utsatt.

Pengene henter Venstre blant annet ved å hente ut effektiviseringsgevinsten ved flere kommunale reformer. De vil også spare penger på å la private fortsette å drive barnehager og sykehjem som byrådet vil kommunalisere.