Venstre vil ha meldeplikt

Leger og ansatte i asylmottak bør underlegges meldeplikt dersom de oppdager kjønnslemlestelse, mener nestleder i Venstre, Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande
Foto: Sara Johannessen / Scanpix

I dag har leger og andre plikt til å melde fra dersom de frykter at kjønnslemlestelse vil skje i framtida. Nå vil Venstre utvide plikten.

- Vi mener det er viktig at leger og andre som i dag har plikt til å avverge kjønnslemlestelse også melder fra når overgrep har skjedd, sier nestleder i Venstre, Trine Skei Grande.

Krever underskrift

Et annet kontroversielt forslag går ut på at alle asylsøkere som kommer fra land der kjønnslemlestelse praktiseres, må skrive under på at de er kjent med at dette er straffbart i Norge. I dag er det kun asylsøkere i målgruppen som må underskrive på at de har fått og forstått informasjonen.

I tillegg til meldeplikt for leger, ønsker partiet at de som jobber på asylmottak blir pålagt å informere om at kjønnslemlestelse er forbudt i Norge og hvorfor det er forbudt.

Internasjonalt samarbeid

Venstre mener også at det er nødvendig med lovendring og internasjonalt samarbeid som gjør det mulig å straffeforfølge brudd på loven selv om kjønnslemlestelsen blir begått av utlendinger i land der handlingen ikke er straffbar.