Venstre fikk mest i Akershus

Den private pengestøtten til lokal- og fylkeslag i Akershus under årets kommunevalg var på totalt 2 millioner kroner, ifølge SSB. Mer enn halvparten gikk til Viken Venstre, som fikk 1,2 millioner kroner. Den totale støtten i Akershus mer enn doblet seg fra forrige kommunevalg.