Venner tør ikke be om terror-hjelp

Psykolog tror at nære venner til etterlatte og berørte etter tragedien 22. juli ønsker og trenger hjelp. Men ingen tar kontakt med hjelpeapparatet.

Minnesmerke Utøya
Foto: Christina Honningsvåg / NRK

– Venner har gjort en fantastisk jobb, men det har ikke alltid vært enkelt å være venn i en slik tragedie. Venner spiller en veldig viktig rolle for å ta hverdagen tilbake, sier Psykolog i Østfold fylkeskommune, Bjarne Lervang.

Han jobber i pedagogisk psykologisk tjeneste i videregående opplæring og har tilrettelagt skolehverdagen for de som er berørt av tragedien. Men han ser også at venner kunne hatt behov for støtte.

– Også de kan være i behov for litt støtte og hjelp til å gjøre den viktige jobben de har, sier han.

LES OGSÅ:

Skolehelsetjenesten skal følge med

Helsetjenesten og Lervangs avdeling har fått noen få henvendelser fra venner, men han tror mange vegrer seg for å ta kontakt.

– Veldig mange i nettverket rundt tror jeg er litt tilbakeholdne å oppsøke hjelp. De er kanskje redde for å ta ta opp tiden til de som de føler trenger det. Mange unge er litt slik at de definerer litt hvem som trenger hjelp mest, selv om behovet kan være stort for enkelte

Leder for Opplæring, kultur og helsekomiteen i Østfold, Inger Christin Torp, sier at dette vil de prøve å fange opp spesielt under rettssaken som starter sekstende april.

– Skolehelsetjenestene vår vil jo følge med og de elevsentrene vi har med rådgivere, sosialfaglige konsulenter og helsesøstre vil være oppmerksomme om det er ting som blir uvanlig og som dukker opp blant elevene.