Velger ikke bare én ny stamvei

Regjeringen og samarbeidspartiene vil ikke velge mellom riksvei 52, riksvei 7 eller E16 som ny stamvei mellom øst og vest. De legger opp til en funksjonsdeling mellom alle tre veiene.

Stamvei, øst-vest-forbindelsen, Trond Helleland

FORNØYD: Høyres parlamentariske leder Trond Helleland redegjorde for regjeringens avgjørelse på konferansen «Rein Vidde» på Geilo i dag.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Fra før er det kjent at E134 over Haukelifjell blir den ene stamveien, og så har kampen stått mellom riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

Men regjeringen og samarbeidspartiene har ikke villet velge og har nå gått inn for en funksjonsdeling mellom riksvei 52, riksvei 7 og E16.

I en pressemelding mandag redegjør de for valget:

  • Rv 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.
  • Rv 52 Hemsedal skal være hovedveiforbindelse for næringstransport. Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
  • E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt, samt betjene de områdene som den betjener i dag.​

Les også:

«Alle» er fornøyde

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland redegjorde for regjeringens og samarbeidspartienes stamvei-avgjørelse på Hardangerviddakonferansen «Rein Vidde» på Geilo i dag.

Stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad (Frp) sier det er viktig for ham at riksvei 7 ikke ble nedprioritert.

– Det er den veien som folk fra bergensregionen bruker mest i dag og som gir kortest reisetid. Jeg er derfor glad at den veien nå blir satset på videre, sier stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad fra Frp.

– Gledelig

Stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H) er glad for beslutningen fra regjeringen og samarbeidspartiene.

–- Gledelig å se at regjeringens forslag både ivaretar de store investeringene som allerede er tatt og skal tas på E16 samtidig som at det gir riksvei 7 Hardangervidda muligheten til å utvikle seg som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, samt at det blir tatt hensyn til villreinen, sier hun.

Også stortingsrepresentant Terje Breivik fra Venstre og fylkesvaraordfører i Hordaland, Pål Kårbø (KrF), er fornøyde med beslutningen.