Veisalting øker med MDG i byråd

I 2012 fikk Miljøpartiet De Grønne med seg Oslo bystyre på at veisalt skulle erstattes med mer miljøvennlige alternativer. Med MDG i byråd har bruken av veisalt aldri vært høyere.

Veisaltspreder

Saltingen av Oslos veier har økt kraftig de siste årene med Miljøpartiet De Grønne i byråd. Over 8000 tonn salt ble brukt for å holde veiene bare i fjor. Så langt i år er det brukt nesten like mye.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Vi er veldig skuffa over at byrådet ikke har gjort noe med saltinga. Vi vet at salt er et stort miljøproblem og det er urovekkende at saltbruken nå øker, sier generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark.

Maren Esmark, generalsekretær Naturvernforbundet

– Det er skuffende at saltbruken øker i Oslo. Det kan virke som om kommunen salter langt mer enn det er behov for, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Foto: Else Karine Archer / NRK

I Oslo ble det i fjor brukt over 8300 tonn salt på veiene. Dette er det høyeste årsforbruket som er registrert siden 2009.

2017 ser også ut til å bli et toppår. Tall fra Bymiljøetaten viser at det ble brukt nesten like mye salt i de tre første månedene, som i hele 2016.

– Salt er giftig og det slippes ut i drikkevannet, i elver og vassdrag og det tar livet av planter langs veien, sier Esmark.

Veisalt var blant annet årsaken til at kastanjetrærne i Bygdøy allé døde.

Skylder på været og syklene

Ifølge byråden har værforholdene de siste vintrene skapt store utfordringer. Det har vært mye underkjølt regn som gir glatte veier.

– Vi jobber kontinuerlig med å få ned saltbruken og tester ut alternativer til salt.

I et internt brev skriver Bymiljøetaten at en viktig årsak til økningen også er strengere krav til vintervedlikehold av sykkelveier i hovedstaden. Salting av sykkeveinettet står for omlag 20 prosent av det totale saltforbruket.

Blant annet er det testet ut et middel som heter Viaform som ifølge Marcussen gir mindre skadelige miljøkonsekvenser. Men, Viaform er dyrere enn salt.

Tradisjonelt veisalt koster ca. 0,5 kr pr. kg. De alternative kjemikaliene koster fra 5-15 kr pr. kg.

Mer veisalting med MDG i byråd

At veisalt er et miljøproblem var også grunnen til at Miljøpartiet De Grønne i 2012 fikk med seg et enstemmig bystyre på at veisalt skulle erstattes med mer miljøvennlige alternativer.

Da det borgerlige byrådet et år etter ikke fulgte opp vedtaket, var Hanna Marcussen, den gang talskvinne for MDG, svært kritisk.

Bruken av veisalt økte kraftig i Oslo sist vinter på tross av et vedtak om å redusere bruken. Byrådet gjør ikke nok for å følge opp vedtaket, mener Miljøpartiet De Grønne.

Hør hva Marcussen kritiserte det borgerlige byrådet for i 2013 etter at de ikke fulgte bystyrevedtaket fra året før om utfasing av veisalt.

Nå er Marcussen byråd og saltbruken rekordhøy.

– Jeg deler Naturvernforbudets bekymring for miljøet, samtidig er vi nødt til å tenke på trafikksikkerheten, sier Marcussen.

Etterlyser nasjonalt regelverk

Naturvernforbundet mener Oslo kommune salter langt mer enn det er behov for.

– Det bør bare brukes unntaksvis. Man bør heller bruke sand, sier Esmark.

Hun frykter problemet bare vil øke i årene fremover som følge av klimaendringene. Hun håper de nasjonale myndighetene ser på muligheten for å regulere kommunenes saltbruk bedre.

– Slik det er i dag trenger man ikke søke om utslippstillatelse for å bruke alt dette saltet.