Veireno-Enger risikerer fengselsstraff

Politiet er i gang med å etterforske politianmeldelsene av det konkursrammede selskapet Veireno og tidligere direktør Jonny Enger.

Søppelhenting i Oslo.

Veirenos biler kjører fortsatt i Oslos gater selv om selskapet ble slått konkurs i februar. I dag eies de av Oslo kommune. Nå risikerer den forrige eieren fengselsstraff.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fordi Arbeidstilsynet har anmeldt Enger personlig, risikerer han fengselsstraff hvis han skulle bli dømt.

Avhørene starter snart

Follopolitiet går nå gjennom omfattende dokumentasjon fra Arbeidstilsynet, og bekrefter at etterforskningen går over i neste fase.

Tor Anders Persen, politiadvokat Follo politidistrikt

Omfattende avhør i Veireno-saken er snart i gang ifølge leder for Øko- og miljøteamet i Follo politidistrikt Tor Anders Persen

Foto: Maria Nakken / NRK

– Avhør gjennomføres løpende fremover, sier leder for Øko- og miljøteamet i Follo politidistrikt Tor Anders Persen.

Hvem skal dere snakke med?

– Vi skal snakke med dem som representerer arbeidsgiver, og det er naturlig å kalle inn daglig leder. Dette kan utvides til en større personkrets, men det vil etterforskningen vise.

16. mars avslørte NRK at Arbeidstilsynet politianmeldte Jonny Enger selv , en måned etter at de politianmeldte selskapet hans.

Anmeldelsene kom etter at Arbeidstilsynet fant 81 brudd på bestemmelsen om at samlet arbeidstid ikke skal overstige 13 timer per dag, etter at de undersøkte timelistene til 29 av Veirenos søppeltømmere i Oslo i oktober i fjor.

Les også: Søppeltømmere jobbet over 80 timer i uken
Les også: Veireno har begått grove brudd på arbeidsmiljøloven

Kan ende i fengsel

Arbeidstilsynet nøyde seg først med å politianmelde Veireno, men da selskapet ble erklært konkurs i februar, ville de ikke akseptere at ingen skulle stå til ansvar.

Hanne Luthen

Hanne Luthen i Arbeidstilsynet mener at noen må stilles til ansvar, selv om Veireno er konkurs.

Foto: Elin Martinsen / NRK

– Selv om et selskap har gått konkurs, er noen ansvarlig. Derfor har vi gått til politianmeldelse av øverste leder, sa regiondirektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus til NRK i mars.

Nå som Jonny Enger selv etterforskes, kan han bli tiltalt. Da åpner arbeidsmiljøloven for fengselsstraff, forteller Tor Anders Persen i Follo politidistrikt.

– §19-1 skisserer bøter eller fengsel i opptil ett år. Den åpner også for fengsel i opptil tre år ved særlig skjerpende omstendigheter.

Samtidig understreker politiadvokaten at fengselsstraff tilhører sjeldenhetene i liknende saker.

– Det er vanskelig å forskuttere. Men ser man på rettspraksis når det gjelder brudd på arbeidsmiljøloven, er det ikke veldig mange eksempler på ubetinget fengsel. Eksemplene finnes, men vanligvis gis det bøter.

Loven åpner for fengsel i alvorlige tilfeller. Har ikke Arbeidstilsynet understreket en høy alvorlighetsgrad her?

– Jo. Arbeidstilsynet har pekt på momenter som tilsier at det er en sak med stort alvor. Det kan jeg bekrefte. Så vil politiet etterforske på selvstendig grunnlag om det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.

Enger er ubekymret

Jonny Enger selv sier til NRK at han var i politiavhør torsdag, og at han er ubekymret.

Jonny Enger

Jonny Enger er ikke bekymret for utfallet av politiets etterforskning i Veireno-saken.

Foto: Veireno/VT-gruppen

– Jeg tar det hele med fatning fordi vi har bidratt med masse informasjon om hva som faktisk har skjedd i denne saken. Ellers er dette en pågående etterforskning som jeg ikke har ytterligere kommentarer til.

Den tidligere Veireno-sjefen er heller ikke bekymret for at loven åpner for fengselsstraff.

– Det er ingen skjerpende omstendigheter her, så fengselsstraff mener jeg ville være helt absurd. Nå synes jeg politiet må få ta den tiden de trenger til etterforskning.