Hopp til innhold

Vegvesenet: Ny Oslofjordttunnel viktigst

Nytt løp i Oslofjordforbindelsen på E134 til 5,83 milliarder kroner topper Statens vegvesens liste over hvilke store veiprosjekter som bør prioriteres i perioden 2023-2027.

Lista inneholder 20 prosjekter til et samlet pris på omlag 150 milliarder kroner. Seks av prosjektene ligger i Viken.

1. E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 (Frogn og Asker)

5. E134 Saggrenda - Elgsjø (Kongsberg og Notodden)

9. E18 Retvet - Vinterbro (Nordre Follo og Ås)

11. E134 Dagslett - kryss E18 (Lier)

15. Rv. 22 Glommakryssing (Lillestrøm)

20. Rv.19 Moss

Det er regjering og Storting som bestemmer om Vegvesenets prioriteringsliste skal følges.