Hopp til innhold

Vegvesenet: – Færre biler med ny E18

Nesten 30 prosent færre biler vil kjøre over bygrensa i 2030 med ny E18 enn hvis veien ikke blir bygd. Nye bommer vil skremme bilistene, mener Statens vegvesen.

Ny E18 over Ramstadsletta

FÆRRE BILER MED NY VEI: Over Ramstadsletta går nye E18 oppe i dagen før den igjen dukker inn i tunnelen i retning Oslo.

Foto: Statens vegvesen

Valglogo

Ny E18 gjennom Asker og Bærum har seilt opp som en av de store valgkampsakene, spesielt i Oslo.

Motstanderne av motorveiutbyggingen hevder at veien vil pøse opp mot 50 prosent flere biler inn i hovedstaden og føre til enorme trafikkutfordringer og store helseskader. Det har hersket stor forvirring rundt trafikktallene, og derfor har Statens vegvesen gått gjennom sine modellberegninger på nytt.

– Det er ikke ny vei som skaper mer trafikk, men flere arbeidsplasser og flere innbyggere, sier prosjektleder for E18 vestkorridoren i Statens vegvesen, Knut Gløersen.

Trafikken, på E18, Ring 3, Bærumsveien og Griniveien, over bygrensen i 2030 vil være 39 prosent høyere enn i dag med ny vei. Uten ny E18 vil trafikkveksten være 33 prosent.

Men disse beregningene tar ikke hensyn til at det vil komme en rekke nye bommer med ny E18. Bommene vil redusere trafikken kraftig, mener Statens Vegvesen.

– Bommer vil skremme

Knut Gløersen, prosjektleder for E18 vestkorridoren.

TROR BOMMER VIL SKREMME FOLK: Knut Gløersen er prosjektleder for E18 vestkorridoren.

Foto: Else Karine Archer / NRK

De nye bommene vil gjøre at det trolig vil koste minst 118 kroner å kjøre tur-retur Oslo-Asker. Ifølge Statens Vegvesen vil det skremme mange billister.

– Det er ikke noe tvil om at bomsatser på dette nivået vil virke trafikkavvisende.

Statens Vegvesen anslår at avvisningseffekten vil være så stor at det vil bli nær 30 prosent mindre trafikk i 2030 med ny E18 enn uten.

– Da vil trafikken være omtrent på dagens nivå, sier Gløersen.