Vil ha varsling mot smuglerbiler i feil retning

Flere alvorlige hendelser gjør at Vegvesenet ønsker å varsle andre bilister når smuglerbiler kjører i feil kjøreretning.

Smuglere mot kjøreretningen

Bilen til venstre i bildet snudde ved Tollstasjonen og kjørte mot kjøreretningen på E6. Bilen var nære ved å frontkollidere med en møtende bil.

Foto: Tollregion Øst-Norge

Statens vegvesen har tatt kontakt med svenske vegmyndigheter for å få på plass et varslingssystem langs E6 ved Svinesund.

De mener at andre bilister bør få varsel når smuglerbiler på flukt raser sørover i feil kjøreretning.

Problemet oppstår når bommen går ned i grensekontrollen og smuglere velger å snu bilen for å komme seg unna.

Odd Ketil Bjerkan, Statens Vegvesen

Odd Ketil Bjerkan i Statens vegvesen.

Foto: Victoria Ose/NRK

Fungerende seksjonsleder, i Statens vegvesen Region Øst, Odd-Ketil Bjerkan, forteller at det kan bli aktuelt med blinkende fareskilt;

– Det må være et system som slår inn når det blir registrert at det kommer en bil imot i feil retning.

Fareskilt med varsellamper må da monteres fra kontrollområdet ved Svinesund og sørover inn i Sverige.

Flere alvorlige hendelser

Smuglere som kjører mot kjøreretningen på E6 ved Svinesund har blitt et stort problem.

Bare i fjor registrerte Tollvesenet 14 biler som snudde på E6 da bommen gikk ned for tollkontroll. Over halvparten av disse endte opp med å kjøre sørover på E6 i feil kjøreretning.

Smutthull Svinesund E6 03

Vegvesenet har laget et smutthull i midtdeleren ved tollstasjonen på Svinesund. Men det er ikke nok.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

For å unngå at smuglere setter egne og andres liv i fare har en del av midtdeleren på E6 blitt åpnet opp. Det er rett og slett laget et hull i gjerdet for smuglere på flukt.

Men smuglerhullet har altså vist seg å ikke være nok. Nå kan det bli et varslingssystem for å bedre sikkerheten til andre bilister på vei inn i landet.

Venter på svenskene

Nå har Statens vegvesen Region Øst kontaktet svenske veimyndigheter for å få i stand et møte.

For trafikken må varsles allerede på svensk side og dermed kreves det et samarbeid med svenske Trafikverket.

– Vi ønsker et møte med de for å diskutere hvordan vi kan gjøre dette. Men vi har ennå ikke fått tilbakemelding.

– Vil kunne ha en god effekt

Å varsle andre bilister når en smuglerbil kommer i feil kjøreretning, vil ha en god effekt, mener Avdelingssjef i Tollregion Øst-Norge, Asle Farberg.

– Ja, vi ser positivt på at Statens vegvesen vil se på mulighetene for å kunne varsle annen trafikk i forhold til denne snuingen.

Vil et varslingssystem være bra nok?

– Det vil jo da tiden kunne vise. I hvert fall mener vi at det vil kunne ha en god effekt. Ofte skjer disse episoden på tider hvor det ikke er stor trafikk på E6, slik at et varslingssystem vil kunne gi andre trafikanter muligheten til å styre unna det som kunne komme av motgående trafikk.

Smuglere på vei inn i Norge skaper livsfarlige situasjoner. Tollvesenet har flere ganger opplevd at biler de ønsker å stoppe har snudd på E6 på vei inn i Norge,for så å kjøre mot Sverige i feil kjøreretning  på motorveien.