Vegvesenet håper på tryggere veier allerede i vinter

Regjeringen øker midlene til kontroll av tunge kjøretøy. Vegvesenet håper å se en rask effekt av de ekstra millionene.

Utekontroll på Svinesund

Statens vegvesen har fått 40 millioner ekstra i statsbudsjettet til å kontrollere tunge kjøretøy. Her fra en kontroll på Svinesund tidligere i år.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Før helgen ble det klart at regjeringen øker budsjettbevilgningen til tungbilkontroller med 40 millioner kroner i 2015.

– En god start

Ronny Lindesteg

Ronny Lindesteg i Statens vegvesen mener de 40 millionene er en god start.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Det tilsvarer rundt 40 nye stillinger på landsbasis som kan utføre kontrollene, sier fagleder for utekontroll i Statens vegvesen region øst, Ronny Lindesteg.

– Det er en god start, og det er klare signaler fra regjeringen at de vil styrke vårt felt som har med utekontroller å gjøre. Jeg synes det er bra, og så skal vi gjøre vårt for å øke trafikksikkerheten, sier han.

Hvordan de 40 ekstra millionene til vogntogkontroll skal fordeles er foreløpig uvisst, men Lindesteg håper at pengene vil gi raske resultater.

– Det vil selvfølgelig være et spørsmål om opplæring av personell. Jeg håper man vil se en viss effekt av det allerede i vinter, men jeg tror ikke det får full effekt før i løpet av neste år, sier Lindesteg.

Mer enn nok å gjøre

Jan Yngvar Tømmerholt

Jan-Yngvar Tømmerholt i Norges Lastebileierforbund er glad for de ekstra midlene.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Styremedlem Jan-Yngvar Tømmerholt i Norges Lastebileierforbund er glad for at regjeringen prioriterer økt kontrollaktivitet på tunge kjøretøyer.

Han mener det vil bli mer enn nok å gjøre for dem som skal fylle de rundt 40 nye stillingene.

– Vi har blant annet manglende kontroll av ulovlig kabotasje. Vi innfører fra 1. januar et vinterdekkrav som bør bli kontrollert, og vi skal også installere autopassbrikker fra 1. januar som blir et krav i alle lastebiler over 3,5 tonn. Det innebærer at vi trenger flere mennesker til å kontrollere at dette blir fulgt opp, sier Tømmerholt.