Hopp til innhold

Fastlege ga rusmisbruker piller for et halvt år på få uker

Pasienten døde før han fikk vite at legen hadde brutt loven.

Bilde av pasientjournal som viser forskrivning av ADHD-medisin

Denne utskriften av pasientens journal viser at fastlegen i løpet av fem uker skrev ut ADHD-medisin for seks måneders forbruk. Den røde skriften er pasientens egne notater.

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

I vinter tok pasienten sitt eget liv. Da hadde det gått ett år siden han klaget på sin tidligere fastlege til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Da pasienten klaget, hadde han vært rusfri i nesten fire år.

Klagen ble liggende i ni måneder før Fylkesmannen åpnet tilsynet mot legen.

Den avdødes bror reagerer sterkt på at det tok så lang tid før myndighetene reagerte.

– Det føles tungt når skuffelsene og frustrasjonen til den som ligger nede til slutt resulterer i at man bokstavelig talt gir opp livet – og så blir dette bare meldt som et internt avvik i etterkant, sier han til NRK.

Varslet i januar – tilsyn i oktober

Pasienten kontaktet Fylkesmannen i Oslo og Viken i januar i fjor. Først i slutten av mai ble det skrevet et notat fra møtet.

Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen ser inn i kamera.

Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen beklager sterkt at klagen ble liggende ubehandlet i flere måneder.

Foto: ALEM ZEBIC / NRK

Deretter skjedde ingenting før en ny saksbehandler fikk ansvaret og satte i gang tilsyn i slutten av oktober.

Det skjedde kort tid etter at NRK viste interesse for saken.

Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken svarer NRK per e-post:

– Denne saken ble dessverre ved en feil liggende ubehandlet hos en saksbehandler. Det var veldig uheldig, og det beklager vi sterkt, skriver hun.

Håndteringen er i etterkant meldt i Fylkesmannens interne avvikssystem. Fylkesmannens jobb er blant annet å kontrollere om leger gjør jobben sin på en forsvarlig måte.

Overmedisinering

En av tingene pasienten klaget på, var at hans tidligere fastlege hadde skrevet ut for mange medisiner til ham. Journalen viser at han fikk utskrevet nok ADHD-medisin til seks måneders forbruk i løpet av fem uker.

Medisinene inneholder amfetamin, og pasienten var amfetaminmisbruker da reseptene ble skrevet ut. Broren er kritisk til hvordan saken ble håndtert.

– Jeg føler hele saken smuldrer opp og snart blir visket bort og arkivert, sier han.

Lovbrudd

Fylkesmannen konkluderer med at legen har brutt helsepersonelloven og at lovbruddet er alvorlig. Saken blir likevel ikke sendt Statens helsetilsyn for mulige reaksjoner.

I vedtaket skriver Fylkesmannen at de ikke kommer til å følge opp saken videre. Det forklarer Skjerven-Martinsen slik i e-posten til NRK:

– Vår erfaring er at i de fleste saker hvor det er gjort feil eller begått lovbrudd, ønsker helsepersonellet å unngå at det gjentar seg. Ofte er det derfor tilstrekkelig å avslutte tilsynssaken uten videre oppfølging.

Men det betyr ikke at saken er glemt.

– Dersom legen i fremtiden får flere tilsynssaker, eller det kommer andre henvendelser vedrørende legen, vil denne saken kunne få betydning for vår vurdering og oppfølging.