Varslet ikke om kreftspredning

Sykehuset Østfold ga ikke beskjed om spredning av kreft. Pasienten døde kort tid senere.

Sykehuset Østfold, Fredrikstad
Foto: Rainer Prang / NRK

Sykehuset Østfold får kritikk fra Helsetilsynet for ikke å ha informert en pasient om spredning av kreft.

Kvinnen ble operert for kreft i urinblæren i desember 2006. Kreften hadde spredd seg, men det fikk hun først vite fem måneder etter operasjonen.

Kvinnen døde i september i 2007.

Les også:
Pasienter får ikke svar i tide
Helsepersonell i Østfold blant verstingene
Sykehjem får refs fra Helsetilsynet

For dårlige rutiner

Rutinene ved Sykehuset Østfold var for dårlige, slår Helsetilsynet i Østfold fast i sin vurdering av saken.

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Rutinene ved Sykehuset Østfold var alt for dårlige for å sikre kontinuitet og oppfølging av prøvesvar ved skifte av pasientansvarlig lege, mener Helsetilsynet i Østfold.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kvinnen hadde fått påvist en kreftsvulst i urinblæren, som ble operert i desember 2006, og allerede i januar 2007 forelå svaret på en prøve som viste at kreften hadde spredd seg til blæreveggen, noe verken pasienten eller fastlegen hennes beskjed om.

Kvinnen ble heller ikke innkalt til oppfølging innen tre måneder som rutinene tilsier.

Borte på pappapermisjon

Årsaken til at beskjedene til pasient og lege uteble var at pasientansvarlig lege ved Sykehuset Østfold hadde gått ut i sju ukers pappapermisjon dagen før svaret på prøven var klart.

I mars 2007 fikk kvinnen smerter i ankelen og tok kontakt med fastlegen, og det viste seg å være blodpropp.

Men i mai ble det klart at blærekreften hadde spredd seg, og kvinnen ble behandlet med stråling for å lindre smerter.

Laster ikke legen, men sykehuset.

Helsetilsynet i Østfold slår fast at Sykehuset Østfold hadde et for dårlig system for å sikre kontinuitet og oppfølging av prøvesvar ved skifte av pasientansvarlig lege.

Helsetilsynet mener rutinene har vært for dårlige og at det ikke er riktig å laste den enkelte lege når det skjer feil.

I følge Helsetilsynet er det et minstekrav at pasienten følges opp etter operasjon, selv om utfallet i denne saken muligens ikke ville vært noe annet ved et optimalt hendelsesforløp er helt uvesentlig for meldeplikten som sykehuset har.

Sykehuset har varslet til Helsetilsynet om at det er startet arbeid for å unngå tilsvarende alvorlige hendelser i framtiden, og Helsetilsynet mener det ikke er nødvendig med ytterligere oppfølging fra deres side.