Hopp til innhold

Varslet FN om asylbarn i Norge

Asylbarn i Norge havner i kriminelle miljøer. Det frykter Barneombudet, som har informert FNs barnekomité om problemet.

Kriseløsning for Asylbarn
Foto: NRK

En rekke organisasjoner har varslet Barneombudet om identitetsløse, mindreårige asylsøkere som blir rekruttert inn i rusmiljøer og organisert kriminalitet.

Bare siden november i fjor har Uteseksjonen i Oslo kommune registrert 15 nye mindreårige gjengangere i det åpne narkotikamiljøet.

Barneombudet frykter at flere av dem kan være utsatt for menneskehandel.

- Det satser vi på at FN kommer til å kommentere, for det er jo uverdig at vi som det landet vi er, ikke klarer å fange opp barn som blir brukt nærmest som slaver, sier Banreombud Reidar Hjermann til NRK.

- Mange gjengangere

Antall papirløse mindreårige asylsøkere som driver med kriminalitet i Oslo har eksplodert det siste året.

Selv om Uteseksjonen varsler barneverntjenesten om at de registrerer nye mindreårige gjengangere i det åpne narkotikamiljøet, blir lite gjort for ungdommene, sier Line Ruud Vollebæk, miljøterapeut i Uteseksjonen.

- Jeg synes det er bekymringsfullt, at barn og mindreårige får lov til å bli værende i en slik situasjon over lang tid, sier hun.

Nevner ikke asylbarn

I Soria Moria II er det kraftige innstramminger i asylpolitikken.Det skal bli lettere å fengsle asylsøkere som begår kriminelle handlinger og sende dem ut av landet.

Men hva som skal skje med asylbarn som blir tatt for kriminell virksomhet, sier regjeringen ingenting om.

Barneombudet mener at disse barna har krav på beskyttelse.

- Både for og imot

Hjermann tror det kan være både fordeler og ulemper ved innstramminger i asylpolitikken.

Det bekymrer meg hvis barn som kommer til landet, med eller uten omsorgspersoner, skal få et enda dårligere tilbud enn det de har i dag, sier han.

- Samtidig har jeg forståelse for en del argumenter om at det er viktig å ikke gjøre Norge til et land som blir attraktivt å sende barna til. Mange av disse er ute på oppdrag fra familien. Men jeg har ikke aksept for at de pruter på barns rettigheter på noen området, likevel, sier Hjermann.