Varsler stornedleggelse av kirker i Oslo

Oslo Bispedømme har vedtatt å legge ned fem kirker i Oslo. Tre andre står i faresonen.

Sofienberg kirke

Sofienberg kirke er blant kirkene som fristilles til utleie.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Kirken i Oslo må spare minst 10 millioner kroner i året. Derfor kuttes det nå kraftig i driften, fem kirker i Oslo fristilles nå for utleie.

Kirkeverge Robert Wright i Oslo er ikke bekymret for at kirkene vil bli stående tomme framover. Den Norske Kirke kommer til å leie ut byggene. Ifølge Wright er det stor pågang fra andre kristne meningheter som ikke tilhører den norske kirke, som ønsker å leie byggene til sine møter.

De fem kirkene som nå fristilles for utleie er: Bakkehaugen, Sofienberg, Lilleborg, Iladalen og Klemetsrud kirke.

Selv om det ikke skal forordnedes gudstjenester i Iladalen Kirke, skal de likevel huse en satsing mot studenter og unge voksne

Fossum, Ellingsrud og Østre Aker Kirke ble foreslått lagt ned, men for disse kirkene er den endelige avgjørelsen utsatt til sommeren.

Trefoldighetskirken i ny rolle

I tillegg til disse åtte, skal Trefoldighetskirken slås sammen med Domkirken. Fremover skal den få en annen, bredere profil, ifølge Wright.

Når en kirke fristilles, fjernes stillingene til de som jobber i kirken. Den Norske Kirke leier så ut kirkene til eksempelvis andre menigheter. Den Norske Kirken har i denne omgang ikke mulighet til å selge kirkene.

Det er i dag totalt 64 kirker i Oslo.

– Stort ansvar

Biskop i Oslo bispedømme Kari Veiteberg sier det hviler et stort ansvar på Den Norske Kirke for å forvalte kirkebyggene.

– Vi må som den norske kirke, på grunn av vår tradisjon og vår historie som statskirke, innse at det er vi sitter med disse kirkerommene. Derfor må vi spørfre oss selv hvordan skal vi etisk forvalte byggene i vår tid når vi er et land med flere trosretninger, sier Veiteberg, som argumenterer for en mer åpen kirke.

Kirkeverge Robert Wright sier til NRK at det er et vedlikeholdsetterslep på mellom en og to milliarder kroner på kirkene i Oslo.