Varsler omkamp om biodiesel

Regjeringen bør snu i saken om biodrivstoff og ta bort avgiftene. Det mener en samlet opposisjon på Stortinget.

Uniol i Fredrikstad

Uniol i Fredrikstad investerte 350 millioner kroner i nytt biodieselanlegg. Så ble det bestemt at avgiftsfritaket på biodiesel skulle oppheves, noe som førte til at bedriften måtte permittere og stoppe produksjonen.

Foto: Lars Håkon Pedersen

Fredrikstad-bedriften Uniol måtte stanse virksomheten og permittere de ansatte etter regjeringens avgiftsvedtak i fjor høst.

– Trenger en grønnere transport

Nå vil KrFs Line Henriette Hjemdal ha omkamp om saken.

– Klimakur 2020. Resepten som regjeringen har bestilt, sier at dette er det viktigste tiltaket vi kan gjøre, og nå leverer vi rammebetingelser og utfordrer regjeringen på det, slik at vi får en grønnere transport, sier Hjemdal.

Uforståelig og miljøfiendtlig, mente både opposisjonen og svært mange nordmenn da det sent i fjor høst ble klart at regjeringen ville oppheve avgiftsfritaket på biodiesel, noe den visste ville gjøre konkurransevilkårene vanskelige for Uniol.

Vil ha med seg SV og Sp

Nå ønsker opposisjonen å få med seg SV og Senterpartiet for å endre norsk politikk og sørge for avgiftsfritak på biodiesel.

– Det er jo sånn at meget fremtredende politikere i både Senterpartiet og SV har sagt at de ønsker en omkamp på dette, og nå vil vi utfordre dem til å ta den omkampen og stemme for et forslag som vil gi bedre rammebetingelser for norsk næringsliv, sier Leirstein.