Hopp til innhold

Varsler omkamp

Politikere er skuffet og mener saken om nødsentralen i Tønsberg nå må vurderes på nytt.

Anders B. Werp på Gardermoen

Anders Werp er nestleder i justiskomiteen og han mener det kan bli en ny vurdering av lokaliseringen av nødsentralen i Tønsberg.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kristin Ørmen Johnsen

Helsepolitiker Kristin Ørmen Johnsen sier hun er skuffet hvis det viser seg at POD har både motarbeidet justisdepartementet.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

I dag ble det kjent at det har pågått en maktkamp mellom Politidirektoratet (POD) og justisdepartementet og resten av beredskaps-Norge om samlokaliseringen av nødsentralene, det skriver VG.

– Vi er nødt til å stole på at føringer og forutsetninger fra Stortinget og departementet blir fulgt. Dette skal jeg nå ta opp med justisministeren og hvis svaret er at det ikke er fulgt så utelukker jeg ikke at saken må opp til ny vurdering, sier nestleder i justiskomiteen Anders Werp.

– Dersom opplysningene i denne saken stemmer, så må man se på denne saken på nytt, sier politiker i helse- og omsorgskomiteen, Kristin Ørmen Johnsen.

– Hva synes du om hvordan POD har handlet i denne saken?

– Hvis dette stemmer så er jeg skuffet.

I avsløringen kom det fram hva som egentlig skjedde da avgjørelsen om å plassere politiets operasjonssentral i Drammen ble droppet i siste time til fordel for Tønsberg.

Politihuset i Drammen

Nødsentralen i Drammen vil bli lagt ned etter en politisk dragkamp mellom POD og justisdepartementet.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Ønsker samlokaliseringen

Ørmen Johnsen er klar på at hun er skuffet over beslutningen om å legge ned SAMLOK i Drammen som blant annet igjennom 22. juli-rapporten ble omtalt som velfungerende.

– Evaluering viste at samlokalisering av alle nødetatene var vellykket. Dette var anbefalingen til 22. juli- kommisjonen for å få en bedre beredskap i Norge.

Det er Stortinget og regjeringen som har bestemt at samlokalisering av nødetatene er nødvendig. Bakgrunnen er flere nasjonale krisesituasjoner der kommunikasjonen mellom de tre blålys-etatene har sviktet. Konklusjonen i en rekke granskinger og utredninger har vært at man kan sikre et bedre og tettere samarbeid ved å flytte sammen.

Reagerte med vantro

I VG-saken går det frem at Politidirektoratet ikke ønsket å bli tvunget med i en samlokalisering uten grundig utredning, fordi de primært ønsket seks store operasjonssentraler i Norge, hvor politiet var alene. Dette var en del av Nærpolitireformen. Hos AMK i Drammen var reaksjonene sterke da det ble klart at nødsentralen ble lagt til Tønsberg, hvor det allerede var klart at helse ikke ønsket å bli med på en operasjonssentral.

 Lise Mette Lindland, avdelingssjef for AMK.

Lise-Mette Lindland sier at de nå forstår hvorfor de ikke forsto den gang beslutningen ble tatt.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

– Vi reagerte med vantro. Dette har vi jobbet for i mange år og vi har sett så tydelige resultater som er til fordel for publikum. Så for oss var det en katastrofe at den beslutningen falt og at POD snudde i 11. time. For dette handler om publikum, det handler om den tiden vi kan spare når de trenger hjelp, sier avdeling sjef hos AMK i Vestre Viken, Lise-Mette Lindland.

Hun mener det har vært mange fordeler ved å være samlokaliserte.

– Det har vært mange politikere og ministre og sett på jobben vi har gjort her i Drammen, og det har også blitt besluttet fra høyeste hold at det er denne modellen man skal bruke. Derfor er det uforståelig at vi da som den eneste som den eneste samlokaliserte sentralen i Norge ikke skal fortsette.

Lindland oppsummerer det slik:

– VG saken i dag gir jo kanskje forklaring på hvorfor vi ikke forstår beslutningen som ble tatt, rett og slett. Vi forstår nå hvorfor vi ikke forsto beslutningen den gangen den falt.