Rapport: Politiet gned pepperspray i ansiktet på asylsøker

​Under et uanmeldt besøk på Politiets utlendingsinternat på Trandum i mars i år, fant sivilombudsmannen flere tilfeller av det de betegner som maktmisbruk mot de innsatte.

Sikkerhetscelle på Trandum

Bruken av slike sikkerhetsceller på Trandum har vært urovekkende høy mener sivilombudsmannen.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Hvert år sperres flere tusen personer på Trandum utlendingsinternat som er siste stopp før de skal sendes ut av Norge. Menneskene som låses inne her, er personer myndighetene frykter vil rømme før uttransporten. I 2016 var 4206 innom Trandum på vei ut av landet.

I en fersk rapport skriver sivilombudsmannen at en urovekkende stor andel av dem som blir plassert på sikkerhetscellene på Trandum, er utsatte grupper som sliter med psykiske helsetilstand, selvskading eller selvmordsfare.

Les: 17-åring på sikkerhetscelle – Barneombudet kaller det psykisk tortur

Høy bruk av sikkerhetsavdeling

Ifølge rapporten fastsetter menneskerettslige standarder at bruk av isolasjon overfor enkelte særlig utsatte grupper, som personer med psykiske funksjonsnedsettelser eller barn og unge, bør være forbudt.

Sikkerhetsavdelingen ved Trandum består av tre sikkerhetsceller og åtte forsterkede celler. Sikkerhetscellene har ingen innredning, bortsett fra en madrass på gulvet og et toalett som er nedsenket i gulvet.

– Det er urovekkende at internatets sikkerhetsavdeling brukes for å håndtere sårbare personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, eller har uttrykt planer om dette.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

I løpet av 2016 ble sikkerhetsavdelingen brukt 368 ganger. Sivilombudsmannen mener det er en urovekkende tendens at bruk av sikkerhetscelle i begynnelsen av 2017, var høy sammenliknet med tidligere.

Deler ikke sivilombudsmannens syn

Kristina Lægreid

Leder for utlendingsinternatet på Trandum, Kristina Lægreid

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Jeg har registrert at de synes det er urovekkende, og deler ikke det synet. Vi ser at de har kommet med en rekke anbefalinger, og den skal vi sette oss grundig inn i og vurdere. Når det gjelder noen av anbefalingene, så har vi allerede satt i gang tiltak, sier leder for utlendingsinternatet på Trandum, Kristina Lægreid til NRK.


Politiets utlendingsenhet sier avdelingen stiller store krav til hvordan de skal håndtere utlendinger som blir plassert på Trandum, på en profesjonell og god måte.


– Vi har høy tetthet av personale på avdelingen, og de jobber tett opp mot den enkelte innsatte som befinner seg i en sårbar situasjon, sier Lægreid.

Gned pepperspray i ansiktet på innsatt

Håndjernløsningen bodycuff

Håndjernsystemet Bodycuff brukes på innsatte som man er redd for skal utagere under transport. Håndjernene er festet til et belte rundt livet, og kan justeres til ønsket lengde slik at innsatte kan ha en viss bevegelse.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Ifølge sivilombudsmannens rapport fremstod bruken av håndjern i forbindelse med transportoppdrag som rutinemessig, og mange av de berørte skal ha vært unge mellom 18 og 19 år.


I forbindelse med transport har også håndjernsystemet bodycuff blitt brukt, der håndjernene festes til et belte.

I ett tilfelle ble en innsatt gnidd med pepperspray i ansiktet med en hanske som var sprayet med stoffet, for å sikre gjennomføring av en kroppsvisitasjon.

– Jeg registrerer også at de har funnet frem til et slikt enkelttilfelle, og det dreier seg også om helt spesielle tilfeller, hvor det er av polititaktiske hensyn at man må bruke pepperspray på den måten. Da handler det for eksempel om at ansatte ikke skal bli eksponert for peppersprayen, fordi da blir de også ute av drift, sier leder for utlendingsinternatet på Trandum, Kristina Lægreid.

Les også: Bygger nytt på Trandum etter slakt-rapport

Øker risikoen for helseskader

Ifølge sivilombudsmannen øker risikoen for helseskader når utsatte grupper som sliter med psykiske helsetilstand, selvskading eller selvmordsfare, blir plassert i sikkerhetsceller.

– Jeg registrerer at de ofte argumenterer med det, men for vår del så handler det mer om å være tettere på, så begrepet om isolasjon opplever jeg ofte kan bli litt misvisende, siden det er den avdelingen vi har flest ansatte opp mot den enkelte, sier Kristina Lægreid.

I rapporten kommer det også frem at enkelte mindreårige har vært plassert på sikkerhetsavdelingen, inkludert på sikkerhetscelle. Ifølge Politiets utlendingsenhet skjer dette svært sjeldent.

Når det gjelder mindreårige, så skjer dette i liten grad, og i helt spesielle tilfeller. Når det gjelder tilfeller der utlendinger ytrer at de ønsker å ta sitt eget liv, så handler det om at vi skal ivareta dem på en så trygg måte som mulig.