Varsler flom i Østfold

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut flomvarsel for Østfold søndag og mandag.

Vannet flommer i Skjeberg

Det er varslet flom i Østfold. Her fra Skjeberg tildligere i høst.

Foto: Kathrine Brønn

Ifølge varsom.no er det også fare for jordskred som følge av nedbørsmengdene. Aktsomhetsgraden er satt til 2 på skalaen som går til 4. Det innebærer at det kan bli store flomskader og problemer lokalt.

Det er ventet mye nedbør søndag og mandag, opp mot 30 millimeter på 24 timer på søndag, heter det i flom- og jordskredvarslene.

«Vannstanden vil stige i innsjøer og det vil gi raskt økende vannføring i bekker og mindre elver. Lokale oversvømmelser vil kunne forekomme. Tettbygde strøk er spesielt utsatt», heter det videre. I tillegg opplyses det at varselet ikke nødvendigvis gjelder i regulerte vassdrag fordi reguleringen virker flomdempende.