Varsler flere ledige

Registrert deg på Nav og legg inn en oppdatert cv. Oppfordringen kommer fra direktør i NAV Øst Viken. 15 300 er arbeidsledige i Østfold, og 69 arbeidsgivere har varslet at det kan komme permitteringer og nedbemanninger av 930 til. Men flere bransjer har også behov for arbeidskraft, Nav- direktøren mener mange har kompetanse som kan brukes på nye områder