Våre reisevaner skaper trøbbel for blodbankene

Fordi nordmenn i større grad reiser til fjerne strøk, fører det til at flere blodgivere får forbud mot å gi blod for en periode.

Blodgiver

Har du vært på ferie i for eksempel Sør-Amerika, er det ikke gitt at du kan gi blod når du kommer tilbake. Da venter en karantene.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Det er sånn at det er mange regler når det kommer til reising. Og det er ikke alltid så lett å skjønne hva som er innenfor og hva som gir karantene, sier bioingeniør ved Blodbanken på Drammen sykehus, Marie Kristine Koteng Nicolaisen, før hun utdyper:

bioingeniør Marie Kristine Koteng Nicolaisen

Marie Kristine Koteng Nicolaisen, bioingeniør ved Blodbanken på Drammen sykehus.

Foto: Maria Kommaandantvold / NRK

– Det kan også være forskjellig fra gang til gang og det er jo kanskje det som skaper den største forvirringen. At når man har vært i et land en gang så er det greit, men neste gang så er det ikke greit.

Hun forteller at de følger nøye med, og at man ukentlig får oppdaterte lister over land som har karantene. Disse listene må signeres for å bekrefte at man har fulgt med.

Stadig endring

Og listene endrer seg hele tiden. Det er ikke mange år siden det fryktede zikaviruset dukket opp hos mennesker. Viruset kan gi skader på fosteret, og derfor frarådes gravide mot å reise til land der zikaviruset finnes. Derfor vil ikke Blodbanken tappe blod fra folk som nylig har vært i slike områder.

– Vi har kart som vi kan sjekke når det gjelder disse forskjellige smittestoffene. Zikavirus, Malaria, forteller overlege Jonn Larsen.

På hans kontor ved Blodbanken i Drammen henger detaljerte kart som viser utbredelsen av smittsomme sykdommer. På det kartet er hele Sør- og Mellom-Amerika alarmerende rødt.

Overlege Jonn Larsen

Overlege Jonn Larsen, ved Blodbanken på Drammen sykehus.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det var jo der Zika ble oppdaget. At det var et problem, forklarer Larsen.

– Så hvis man har vært i et av disse områdene, så får man en karantene?

– Da får du minimum fire ukers karantene. Hvis du har en seksualpartner som har vært i et slikt område så får du faktisk sju måneder karantene.

Blodgiverne bør selv passe på

Han forteller at reisevanene til nordmenn gir Blodbanken problemer.

– Det er en av de større problemene vi når det gjelder å gi folk karantene fra blodgivning. Folk reiser stadig mer enn tidligere og til mer eksotiske reisemål der det kan være både malaria og zika, sier Larsen.

– Vi skulle gjerne hatt flere blodgivere for å få et enda tryggere tilskudd av blod jevnlig. Dette er veldig vanskelig og det endrer seg fra uke til uke. Etter forbruk og forskjellige andre ting, forklarer Larsen.

Det er ikke bare de som jobber på blodbanken som må passe på hvem som ikke kan gi blod en periode. Også blodgiverne bør følge litt med.

– Det som kanskje er det største problemet er jo at blodgivere kommer hit og ikke vet at de har karantene. For en reisekarantene er jo noe som går over, sier Nicolaisen.