Var ikke valgbar til kontrollutvalg

Arbeiderpartiets ene kandidat til kontrollutvalget i Halden kommune var ikke valgbar, slår kontrollutvalgssekretariatet fast.  Han er ansatt i kommunen frem til 1. april i 2008.

Halden kommune

Flertallet i kommunestyret i Halden brøt kommuneloven, da de valgte inn en kommunalt ansatt i kontrollutvalget. Vedkommende er i arbeid i kommunen frem til 1. april i 2008.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Jeg kjente ikke til John Erik Eriksens ansettelseforhold i kommunen da han ble innvalgt, men konstaterer nå at han er ansatt i kommunen frem til 1. april neste år, sier leder i kontrollutvalget, Ann Kristin Grødahl (Rødt), til NRK.

Hun har gjort kommunestyret ved ordføreren oppmerksom på forholdet, og at Eriksen, som tidligere har vært Ap-ordfører i Halden, næringssjef i kommunen, og nå jobber som konsulent i næringsavdelingen, ikke er valgbar til kontrollutvalget.

Kommunestyrets ansvar

Både Grødahl (Rødt), John Erik Erisen(Ap) og Edna Henriksen (Ap) ble valgt inn i kontrollutvalget av flertallet i kommunestyret den 8. november i år.

Ann Kristin Grødahl, Rødt

- Det er helt og holdent kommunestyrets ansvar, og jeg har varslet kommunestyret ved ordføreren om at John Erik Eriksen ikke var valgbar til kontrollutvalget, sier leder av utvalget, Ann Kristin Grødahl (Rødt) til NRK.

Foto: www.roedt.no

Av kommuneloven §77, pkt. 2 fremgår at ansatte i kommunen er utelukket fra å la seg velge inn i et kontrollutvalg. 

 

- Dette er helt og holdent kommunestyrets ansvar. Jeg ble kjent med Eriksens ansettelseforhold sist fredag, da vi innkalte til vårt første møte i kontrollutvalget, der Eriksen ikke møtte, sier Grødahl til NRK.

Bytte hele utvalget ?

Høyres gruppeleder i Halden kommunestyre, Carl Victor Sundling, sier til NRK at han synes det er oppsiktsvekkende at Eriksen er innvalgt til kontrollutvalget fra Arbeiderpartiet.

Sundling mener hele kontrollutvalget må velges på nytt, og viser til forskriftene for kontrollutvalg.

 - Man kan ikke bytte ut ett enkelt medlem i kontrollutvalget. Forskrift om kontrollutvalg er klare på dette punktet, da må hele utvalget velges på nytt, slik vi ser det, sier Sundling.

Han mener at når kommunnestyret samles på nytt må politikerne erklære at dette var et ulovlig valg og sørge for at et helt nytt kontrollutvalg gjennomføres lovlig.

- Jeg ønsker ikke å si noe konkret om min egen stilling som leder i kontrollutvalget og overlater til kommunestyret å fatte avgjørelsen på hvordan de ønsker at dette løses, sier Grødahl til NRK.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

§ 3. Utskifting av medlemmer:

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget .

(FOR 2004-06-15 nr 905)