Våpenhvile om kulturmilliarder

Men Carl I. Hagen varsler hardere kamp om Munch- og Deichmann-milliardene om ett år.

Lambda

Carl I. Hagen og Frp har blitt enig om å være uenig med byrådspartiene om Lambda og Deichmann, i det minste for 2013.

Foto: Illustrasjon Herreros arquitectos

Fremskrittspartiet og byrådspartiene i Oslo har inngått budsjettforlik etter at budsjettforhandlingene ble brutt for snart to uker siden.

Grunnen til bruddet var at Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ikke ville akseptere Frps krav om ikke å bruke mer enn 2,7 milliarder kroner på nytt hovedbibliotek og nytt Munchmuseum til sammen.

Fremskrittspartiet fastholder sitt øvre tak på pengebruken. Forskjellen er at partiene nå er enige om å være uenige og om at kulturstriden ikke skal stå i veien for et forlik om det øvrige budsjettet.

Fikk markert motstand

Fremskrittspartiets gruppeleder Carl I. Hagen sier at bruddet var nødvendig fordi det fikk presset fram en avstemning om saken i bystyrets finanskomité. Der fikk partiet markert sin motstand mot å bruke det Hagen frykter blir mellom 5,5 og seks milliarder kroner på Munch og Deichmann.

Video Carl I Hagen er skuffet over vrakingen

Fremskrittspartiets gruppeleder Carl I. Hagen

Foto: Nyhetsspiller

– Gjennom voteringene i finanskomitéen fikk vi synliggjort at byrådspartiene dessverre har støtte fra Arbeiderpartiet og SV til å sløse bort skattebetalernes penger på to kulturbygg. Da måtte vi prøve å sy sammen resten av budsjettet på en fornuftig måte, og det har vi greid, sier Hagen.

Grunnen til at budsjettpartnerne kan akseptere Frps dissens i saken, er at det uansett ikke er lagt opp til å bruke friske penger på kulturbyggene i 2013. Men i 2014 begynner kronene å rulle ut for alvor.

Ifølge planen for pengebruken de neste fire årene, som vedtas parallelt med 2013-budsjettet onsdag, skal det brukes 288 millioner kroner på nytt hovedbibliotek i 2014, 974 millioner i 2015 og 774 millioner i 2016. Totalt har nytt hoved-Deichmann en kostnadsramme på 2.640 millioner kroner.

Stormannsgalskap

Carl I. Hagen spår derfor enda tøffere tak for å komme i mål med Oslo-budsjettet for 2014.

– Ja, det er helt åpenbart hvis denne stormannsgalskapen fortsetter.

Eirik Lae Solberg (H)

Eirik Lae Solberg (H)

Foto: Oslo Høyre

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg erkjenner at borgfreden på borgerlig side er av høyst midlertidig karakter.

– 2014 blir en stor utfordring. Men det er ingen tvil om at et bredt flertall i bystyret ønsker å bygge et nytt hovedbibliotek for Oslo innbyggere for de neste 100 årene og et godt museum som viser fram og tar vare på Edvard Munchs kunst, sier Lae Solberg.

Når det gjelder Munchmuseet gjenstår det imidlertid at det brede flertallet blir enige om hvor det nye museet skal ligge.