Får erstatning etter kosmetisk behandling

Kristin Aanderud-Larsen ville slette ut rynker, men i stedet fikk 57-åringen blemmer på halsen, lammelser i ansiktet og nakken etter behandling med Botox og Restylane. Nå slår retten fast at hun har krav på erstatning. Legen hadde ikke autorisasjon for å jobbe i Norge.

Hun ville slette ut rynker, men i stedet fikk 57-åringen blemmer på halsen, lammelser i ansiktet og nakken etter behandling med Botox og Restylane. Nå slår retten fast at Kristin Aanderud-Larsen har krav på erstatning. Legen hadde ikke autorisasjon for å jobbe i Norge.

VANT I RETTEN: Kristin Aanderud-Larsen får drøyt 65.000 kroner i erstatning etter at hun gikk til sak mot Hud & Hårklinikken i Oslo sentrum.

– Jeg ble veldig redd og engstelig med en gang, sier Aanderud-Larsen.

Bare timer etter behandlingen hos klinikken i Oslo, dukket blemmene opp på halsen. To-tre dager senere fikk hun lammelser i ansiktet og nakken og ble sykmeldt i to uker.

– Jeg har hatt samme behandling før og aldri opplevd noe lignende, sier hun.

Et drøyt år etter den kosmetiske behandlingen har hun fortsatt små kuler på halsen.

Nektet å betale tilbake penger

Fikk erstatning etter kosmetisk behandling

BLEMMER PÅ HALSEN: Like etter behandlingen så halsen slik ut.

Foto: Privat

Aanderud-Larsen forsøkte først å få pengene tilbake fra Hud & Hårklinikken i Oslo sentrum, men da de nektet å betale gikk hun rettens vei for å få erstatning. Der kom det frem at legen som var innleid fra en klinikk i London, ikke hadde autorisasjon til å jobbe i Norge.

Injeksjoner av Botox må utføres av lege eller sykepleier under ansvar av lege, fordi det er reseptbelagt legemiddel.

– Hadde jeg visst at legen ikke hadde lisens, ville jeg aldri i verden gått dit, sier Aanderud-Larsen.

«Injeksjoner satt til dels for dypt og til dels på feil sted»

Dommen fra Oslo tingrett slår fast at klinikken heller ikke fører gode nok pasientjournaler, at det er utydelig hvem som er medisinsk ansvarlig og at det gis mangelfull informasjon om behandling og mulige bivirkninger.

– Det eneste jeg fikk vite før jeg satte meg i stolen var at det kostet 13.000 kroner, sier Aanderud-Larsen.

Om Botox-behandlingen 57-åringen fikk skriver retten: «Det er sannsynliggjort at Botoxinjeksjonene ikke er satt slik de skal, og at lammelsene i halsen har oppstått som et resultat av at injeksjonene er satt til dels for dypt og til dels på feil sted»

Hud & Hårklinikken er dømt til å betale 65.200 kroner i erstatning til Aanderud-Larsen samt dekke saksomkostninger.

– Uenig i dommen

Advokat Hugo Rolf Hansen

Hugo Rolf Hansen, advokat ved advokatfirmaet Elden.

Foto: Moment Studio

Advokat Hugo Rolf Hansen som representerer klinikken, sier de ikke har tatt stilling om dommen skal ankes, men de beklager at legens autorisasjon ikke var i orden.

– Min klient er uenig i dommen og mener de bivirkningene kunden fikk er påregnelige, sier han.

Kristin Aanerud-Larsen har også klaget saken til Helsetilsynet, som har opprettet tilsynssak. De kommenter ikke pågående saker.

– Jeg håper det ryddes opp i bransjen, at det føres tilsyn og at forbrukerne kan være trygge på at behandlingen de får er sikker og etter regelverket, sier Aanderud-Larsen.

Fikk erstatning etter kosmetisk behandling

TOK BILDER ETTER BEHANDLINGEN: Kristin Aanderud-Larsen fikk lammelser i ansiktet.

Foto: Privat