Vanskelig for bøndene

Midt på vinteren tror planter det er våronn, og åkrene blir fulle av vann. Vått og mildt vær skaper utfordringer for landbruket.

Poteter under vann

En våt desember gir våte åkere i Oslo og Akershus.

Foto: Lars Tore Endresen/NRK

– Viss det nå kommer frost, noe det sikkert gjør, så er jo faren at plantene vil bli frostskadet og dø. Det forteller Toril Wikersland som er organisasjonssjef i Akershus Bondelag.

Mange steder er gresset knallgrønt i starten av januar.

– Temperaturen skaper jo en falsk våronn, og da tror plantene at det er vår, og bladene strekker seg, samtidig som røttene ikke klarer å ta opp næring. Plantene er ikke tilpassa til å ha våronna nå i januar, sier Wikersland.

Rekordvåt desember

Samtidig som vintertemperaturene er høye, skaper også de store nedbørsmengdene problemer. Desember var den tredje våteste i Oslo og Akershus noen gang. Det forteller statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

– Det har bøttet ned mye mer enn normalt, og Enebakk fikk aller mest nedbør. Her kom det 166 millilmeter nedbør, noe som er stasjonsrekord.

Mye nedbør kan føre til at jorda ikke klarer å holde vannmengdene som kommer.

– Vassjuk jord er ikke bra nei, sier Wikersland i Bondelaget.

Toril Wikesland

Toril Wikesland er organisasjonssjef i Norges Bondelag

Foto: Norges Bondelag

Kan bli små avlinger

Med mye vann kan matjorda få dårlig produksjonsevne.

– Noe som både gir små avlinger, og vanskelige kjøreforhold når du skal ut med tunge maskiner på jordene. Da kan du få ytterligere skader, så over tid kan det bety betydelige tap for bøndene.

Svein Guldal er prosjektleder i Norges Bondelag med arbeidsfelt miljø, klima og ny energi. Han tar i sin blogg i dag til orde for at klimabasert landbruk må opp på dagsorden.

– Agronomien må legges opp til å takle store vannmengder over lang tid, eller langvarig tørke. Maskinparken må endres til lette maskiner som arbeider smartere enn dagens. Vi må kunne klare å så og høste på kortere tid enn før. Avlingene må tørkes med fornybar energi og kunnskap om vanning av åker og eng må forbedres.