Politijurist: – Krevende at så mange slutter

Susanne Ihlebæk forlater selv jobben som politijurist i Østfold politidistrikt. Stor saksmengde og hyppige lederskifter er noe av årsaken.

Politijurist Susanne Ihlebæk med bunke med sakspapirer

På ett år i jobben har Susanne Ihlebæk hatt tre ulike ledere. I tillegg mener hun arbeidsvilkårene har blitt vanskeligere etter at politijuristene ble samlet i det nye politihuset på Grålum i Sarpsborg.

Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

– For det første har vi jo fått nytt arbeidssted, det har vært skifte av politimester og i tillegg har mine overordnede blitt skiftet ut flere ganger. Nå er det min tredje leder jeg forholder meg til på ett år, sier Ihlebæk til NRK.

Med 15 måneders fartstid er hun blant de mer erfarne politijuristene i Østfold politidistrikt. 17 av 39 har ett års erfaring eller mindre.

Store omstillinger

Nå skal tre vikariater fylles og fire faste stillinger lyses ut i løpet av våren. En av dem er stillingen til Ihlebæk, som takker for seg etter et drøyt år. Hun har fått jobb i Follo, med kortere arbeidsvei og bedre arbeidsvilkår.

– Det er selvfølgelig krevende å være dem som blir igjen når så mange slutter, med enda flere saker å skulle følge opp i tillegg til sin egen portefølje, sier Ihlebæk.

Sist uke ble det kjent at politiet i Østfold sliter enda tyngre enn før med å få unna gamle saker. Godt over 2 000 har ligget et halvt år eller lenger, mer enn 800 i over ett år.

– Fryktelig mye å gjøre

Kåre Solvoll og Kristin Feydt Augedal

Kåre Solvoll (t.v.) og tillitsvalgt for politijuristene, Kristin Feydt Augedal.

Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

Som tillitsvalgt for juristene vikarierer Kristin Feydt Augedal. Forrige tillitsvalgt fikk ny jobb, og sluttet sist uke. Den nye er i permisjon. Augedal sier det ikke har gått så glatt som mange håpet å flytte alle juristene til Grålum.

– Det er mye restanser, fryktelig mye å gjøre og det er også slik at når først noen slutter så blir belastningen mye større på dem som er igjen, sier hun til NRK.

– Da kommer man kanskje i en negativ spiral, og så er det mange som har opplevd at Østfold politidistrikt ikke har vært konkurransedyktige på lønn i forhold til tilbud de har fått andre steder.

Nye problemområder

Leder for avdelingen med de hyppigste utskiftningene, Kåre Solvoll, tror gevinsten ved å samle juristene vil vise seg etter hvert.

– Man må ha litt is i magen, få rutiner på plass. Etter flyttingen har vi oppdaget problemområder som vi ikke var godt nok forberedt på, utfordringer som krever nye løsninger.

– Det er jo denne evnen til å omstille seg det er viktig å vise at vi har nå, sier Solvoll til NRK.