Vannverkssjef skyldig

Vannverkssjefen er skyldig i grov økonomisk utroskap ved kjøp og salg av en borerigg på vannverkets regning. Det ble kjennelsen i første delen av ankebehandlingen av vannverkssaken.

Video Vannverkssjef skyldig

Juryen fant torsdag tidligere sjef ved Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegg, Ivar T. Henriksen, skyldig i den første delen av vannverkssaken.

Ankebehandlingen av saken pågår i Eidsivating Lagmannsrett og er delt opp i totalt åtte bolker.

-Ingen lett oppgave

Årsaken til at saken er delt opp i åtte deler er fordi saken er svært omfattende og komplisert. Det er trolig første gang i norsk rettshistorie at en jury har måttet ta stiling i en så stor sak relatert til økonomisk kriminalitet.

Lagdommer Bernt Krogh sa i sin rettsbelæring i morgentimene at juryen hadde en svært vanskelig oppgave foran seg.

– Det er ikke lett å vurdere hva som foregikk inne i en annen persons hode for mange år siden, sa Krogh, som henviste til lagrettens oppgave i å tolke bevisene Økokrim mener viser at Henriksen hadde egen vinnings hensikt da ha han kjøpte en borerigg i flere millioners klassen på vannverkets regning.

Urettferdig

Ivar T. Henriksen sier at han har vanskelighet for å forstå at han alene skal stå igjen med ansvaret for å kjøpt borreriggen.

– Når du gjør en jobb for det politiske miljø, så er det rart at et menneske skal stå til rette for det alene, sier Henriksen.

10 jurymedlemmer

Torsdag formiddag ble 12 jurymedlemmer redusert til 10 ved loddtrekning. Det var fem kvinner og fem menn som etter flere timers rådslagning og avstemming kom frem til kjennelsen.

Juryens avgjørelse kom først fem og en halv time etter juryen trakk seg tilbake. Juryen svarte på åtte spørsmål retten hadde stilt rundt Ivar T. Henriksens hensikter ved å kjøpe en dyr borerigg på vannverkets regning for så å selge denne svært billig til sin sønn få år etterpå.

Juryen har vurdert om Henriksen kjøpte riggen i strid med vannverkets interesser og om han hadde så kalt uberettiget vinnings hensikt, altså om han kjøpte den for å berike seg selv og sønnen.

Ingenting avgjort enda

Dagens kjennelse er den første av i alt åtte bolker juryen skal vurdere de neste to ukene. Dermed er ingenting avgjort enda.

Den første kjennelsen er likevel vel verdt å merke seg. Kjennelsen gir en indikasjon på hvordan juryen vurderer bevisene Økokrim har lagt fram i saken, og typen bevis er relativ lik fra del til del. I tillegg omhandler denne første bolken en sentral del av saken. Boreriggen Ivar T.

Henriksen kjøpte kostet vannverket hele 17 millioner kroner med utstyr og bruk. Økokrim mener Henriksen solgte riggen til underpris til sin sønn via et annet selskap.

Egne fagdommere skal ta stilling til juryens kjennelser etter hvert.

Ankebehandlingen av vannverkssaken skal være ferdig 7. mai.