Vannlekkasje stoppet

Vannlekkasjen er nå stanset, men det renner fortsatt noe vann nedover Maridalsveien. Deler av Maridalsveien er stengt i retning Majorstuen, men utover dette påvirker hendelsen trafikken på ring 2 i liten grad.