Vannlekkasje på Vålerenga

Oppsummert

Det som trolig er et brudd på et vannrør i Hedmarksgata på Vålerenga i Oslo gjør at store mengder vann strømmer opp av bakken på minst to forskjellige steder i området.

  • Flere kjellere oversvømt

    Mannskaper fra brannvesenet og Vann- og avløpsetaten har fått kontroll på vannlekkasjen på Vålerenga i Oslo, melder politiet. Flere bygårder har fått kjellerne sine oversvømt. Brannvesenet sjekker om flere bygg har blitt påvirket.

  • Frykter vannskader etter lekkasje

    Politiet sier at flere bygg i nærheten av vannlekkasjen på Vålerenga i Oslo risikerer å få kjellerne sine oversvømt. Det er store mengder vann som strømmer opp av bakken etter lekkasjen, mye av det renner nedover Strømsveien mot Galgeberg.

  • Stor vannlekkasje på Vålerenga

    Det som trolig er et brudd på et vannrør i Hedmarksgata på Vålerenga i Oslo gjør at store mengder vann strømmer opp av bakken på minst to steder i området. Vann- og avløpsetaten og brannvesenet er på stedet for å stanse lekkasjen og håndtere vannet.