Vannlekkasje Lier

  • Fått vannet tilbake

    Beboere i området ved Lyngåskrysset og Nordal skole i Lier har nå fått vannet tilbake ifølge Glitrevannverket. De får i stedet vann fra andre forsyninger. Lekkasjen på hovedvannledningen er foreløpig ikke utbedret og dette er noe som kan ta tid.

  • Vannlekkasje i Lier

    Det har oppstått en stor lekkasje på hovedvannledningen fra Glitrevannverket mellom Lyngåskrysset og Nordal skole i Lier. Beboere i dette området er derfor uten vann, og kommunen vet ikke hvor lang tid det tar før alt er i orden igjen.