Vannet synker - fare for skred

 

Flom i Kongsberg
Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

Nå synker vannstanden på de flomutsatte stedene i Buskerud og Vestfold. Men med synkende vann kommer skredfaren, melder NVE.

Skredfaren er spesielt stor i områder med kvikkleire.

De første tegnene på skred kan være langsågende sprekker og innsynking av terreng, i tillegg skal man følge med hvis det har vært utrasing i foten av skråninger, spesielt sprekker og utrasinger som har oppstått de siste dagene, skriver vakthavende hydrolog: Heidi Bache Stranden i en melding fra NVE.

I Skienselva ligger vannføringen stabilt på nivå med en 5-10-årsflom. I Numedalslågen er flomvannføringen synkende.

I Drammenselva fra Åmot til utløpet i fjorden, har flommen kulminert og er svakt avtagende. Vannstanden i de store innsjøene er fortsatt stigende, bortsett fra Krøderen som har kulminert.

Vannstanden i Sperillen ventes å stige 30- 40 cm de neste 24 timer, mens vannstanden i Tyrifjorden ventes å stige 20-30 cm i det samme tidsrommet. Det er varslet lite nedbør frem mot søndag formiddag.

NVE melder at det fortsatt ventes stor vannføring i de nedre delene av Drammenselva i helgen, men at vannstanden trolig synker noe i løpet av helgen. Drammen kommune advarer mot småbåtrafikk  i Drammenselva, på grunn av flommen.