Vannet stiger i Glomma

Vannføringen i Solbergfoss er beregnet til 2349 kubikkmeter pr. sekund i dag. Det er nesten det dobbelte av normalen for årstiden.

Solbergfoss kraftstasjon

Vannet stiger i Solbergfoss på grensen mellom Askim og Spydeberg.

Foto: NRK

Vannet stiger i Glomma gjennom Østfold. Eidsiva Energi har tall som viser at vannføringen i Solbergfoss på grensen mellom Askim og Spydeberg har økt med nær 1000 kubikkmeter pr. sekund siden mandag. Da passerte 1373 kubikkmeter vann hvert sekund. Ved ni-tiden i morges ble vannføringen i fossen beregnet til 2349 kubikkmeter vann pr. sekund - 2,3 millioner liter vann hvert sekund!

Til sammenligning er normal vannføring i Solbergfoss på denne tiden av året 1274 kubikkmeter vann i sekundet.

Sarpsfossen

I Sarpsfossen noen mil lenger sør er det ikke like mye vann ennå, der var vannføringen i morges beregnet til 2058 kubikkmeter vann pr. sekund. Normalvannføring i Sarpsfossen på denne tiden er 1157 kubikkmeter pr. sekund.

Vannføringen i Sarpsfossen har økt med nesten 700 kubikkmeter pr. sekund de siste to dagene.

Sarpsfossen

Sarpsfossen.

Foto: Dag Okken Halvorsen

Noe av vannet som passerer Solbergfoss tar veien gjennom Mingevannet forbi Sølvstufoss til Ågårdselva på sin vei mot havet. I morges var det nær 174 kubikkmeter pr. sekund som gikk den veien, og ikke om Sarpsfossen. Også dette er vesentlig over normalvannføringen.

Venter mer

Tendensen fra de siste dagene med stadig økende vannføring i elva vil fortsette de neste dagene. Hafslund, som driver flere kraftverk i Glomma, forventer en vannføring på opp mot rundt 3000 kubikkmeter pr. sekund i slutten av måneden.

Til sammenligning var rekorden under storflommen i begynnelsen av juni 1995 på 3599 kubikkmeter vann pr. sekund i Sarpsfossen.

Beredskapstiltak

– Våre kraftverk i Sarpsborg, Vamma og Kykkelsrud vil takle en vannføring på 3000 kubikkmeter i sekundet uten spesielle problemer, men Hafslund Produksjon iverksetter uansett en del beredskapstiltak for å være forberedt, melder Hafslund.

Hafslund fraråder å ferdes på elven når det er flom:

– Den høye vannføringen innebærer at vannstanden i Glomma vil være høyere enn vanlig i store deler av elveløpet nedenfor Øyeren, med lokale oversvømmelser i en periode, heter det i en melding fra selskapet.

– Ved flom er det viktig å utvise ekstra stor forsiktighet ved ferdsel nær Glomma. Dette gjelder særlig nær kraftverkene, både oppstrøms og nedstrøms flomløpet. Det frarådes å ferdes på Glomma. Elvestrømmen kan være lumsk og vanskelig å manøvrere i. Blir man dratt gjennom et flomløp eller overløp på damkrona, er sjansen for å overleve liten. All ferdsel skjer på eget ansvar, melder Hafslund.