Hopp til innhold

Vannet stiger

Vannstanden er høy i vassdragene i Buskerud fredag ettermiddag. NVE har varslet flom og jordskred i dagene fremover.

Flommen kommer

Store vannmengder passerer Hønefossen fredag ettermiddag.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut varsel om at flom og jordskredfaren i Buskerud er på kategori tre, eller oransje nivå.

Advarslene gjelder for samtlige kommuner i fylket.

– Sannsynligvis vil en flom ligge et sted mellom 5-årsflom og 50-årsflom. Da nærmer det seg skadenivå på enkelte steder, sier Steinar Nordvi i NVEs flomvarslingstjeneste.

Høy vannstand i Storelva

Det er synlig høyere vannstand i Storelva i inngangen til helgen.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

NVE sitt aktsomhetsnivå 3 – oransje:

  • Det anbefales at kommune og Fylkesmannen har økt beredskap.
  • Bebyggelse og infrastruktur nær vassdrag er utsatt. Sjekk flomsonekart dersom det finnes for kommunen.
  • Beredskapsmyndigheten bør ha økt fokus på beredskap i forbindelse med flom og være forberedt på at hendelser av relevans for bebyggelse og vei kan forekomme.

Hold deg oppdatert på flom og skredvarselet her.

Fare for jordskred

– Nedbørvarselet har endret seg mye de siste dagene, men hvis det blir slik det ligger an nå, med opp til 50 mm i døgnet, kan det bli store vannmasser, sier Nordvi.

Store vannmasser kan også utløse jordskred og NVE ber folk i utsatte området være obs på terrenget rundt seg.

– Med bakgrunn i nedbøren som er ventet fra fredag til lørdag er vi redde for at det kan komme jordskred. Faren er størst i fjellområder hvor det fortsatt ligger mye snø, sier Ingeborg Kleivane i NVEs jordskredvarsling.

Sørpeskred

Fylkesmannen advarer også mot faren for sørpeskred i områder med mer enn 50 cm snø. Årsaken er at det har regnet mye, og snøsmeltingen er stor på grunn av høye temperaturer.

Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.