Vanlig bemanning igjen i politiet

I begge politidistrikt kom det en del tips fra publikum i forbindelse med terrortrusselen mot Norge. Politimestrene oppfordrer folk generelt til å følge med selvom den er noe redusert nå. I begge politidistrikt ble det kalt inn ansatte fra ferie og mange måtte jobbe overtid. Nå blir det en gradvis nedtrapping av beredskapen selvom politifolkene fortsatt skal bære våpen.