Hopp til innhold

Ny valgmåling: Høyre fosser fram i industrikommunene

Arbeiderpartiet taper terreng i flere industrikommuner, viser fersk partimåling. – Høyre blir mer og mer et parti for vanlige folk, sier ordførerkandidat.

Sarpefossen i Sarpsborg

KRAFTVERK: Sarpefossen er Europas største foss målt i mengde vannføring. Sarpefossen er et viktig varemerke for Sarpsborg, ikke minst på grunn av dens betydning for byens industrireising.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Det har ikke vært så vanskelig å velge, sier Henriette Pettersen.

Hun jobber som prosessoperatør ved Borregaard i Sarpsborg. Pettersen er klar til å gi Arbeiderpartiet nye år med makt i Østfoldbyen.

Men ikke alle er enig. NRK har nylig utført en partimåling i de ti kommunene med mest kraftkrevende industri.

Målingen viser at venstresidens flertall står i fare og at Høyre har enorm framgang siden forrige valg.

Arbeiderpartiet har en nedgang på 2,8 prosentpoeng sammenlignet med oppslutningen i 2019.

Mens Høyre har en oppgang på 10,3 prosentpoeng.

Henriette Pettersen

Henriette Pettersen, prosessoperatør ved Borregaard i Sarpsborg. Hun håper på rødgrønt styre i Sarpsborg kommune.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Jeg personlig føler at Arbeiderpartiet har en mer rettferdig fordeling i økonomien, og saker som påvirker meg mest gunstig som industriarbeider, sier Pettersen.

Den totale oppslutningen viser at Arbeiderpartiet fremdeles er størst i industrikommunene, med 29,7 prosent oppslutning. Mens Høyre får 23,7 prosent.

Her har Høyre altså ikke inntatt førsteplassen som de har nasjonalt. Men de har nærmet seg mye.

Partimåling i industrikommuner

Hva vil velgerne i ti industrikommuner stemme i kommunevalget? Sammenlignet med partienes oppslutning i valget 2019.

PartiOppslutningEndring
29,7%
−2,8
23,7%
+10,3
11,2%
+1,5
8,3%
−6,2
6,2%
+0,2
5,8%
+1,6
4,7%
+0,5
4,2%
+4,2
2,1%
−1,3
1,3%
−1,2
2,9%
−6,8
Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 994 intervjuer gjort i perioden 30.5.23–2.6.23. Feilmarginer fra 0,9–4 pp. Kilde: Norstat

Strømkrise i Norge

Store deler av vinteren har vært preget av debatter om energi, kraft og strøm. For industribedrifter har overgangen fra fossil til fornybar energi skapt et enormt behov for strøm. I fjor sto over 100 bedrifter i kø for å få tilgang til strøm i Norge.

I november i 2022 publiserte Statnett en kortsiktig markedsanalyse. Der anslår de en betydelig økning i kraftforbruket i Norge i årene som kommer.

Det kan føre til et nasjonalt kraftunderskudd i 2027.

I flere av industrikommunene som har blitt målt, har Arbeiderpartiet gjort det sterkt historisk.

Nasjonalt legger partiet bak seg et grufullt 2022. Men partiet har fremdeles bedre tall ute i kommunene, enn i rikspolitikken.

– Vi merker hvordan de nasjonale målingene har vært over tid. Vi har et tett og nært samarbeid med fagbevegelse og næringsliv i byen, sier ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen i Sarpsborg Arbeiderparti.

Arbeiderpartiet har vært en bastion i Sarpsborg gjennom historiske 110 år. Ingen steder har partiet styrt sammenhengende så lenge som i industribyen ved Glomma.

Ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen i Sarpsborg Arbeiderparti.

Ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen i Sarpsborg Arbeiderparti mener det er viktig å ikke undervurdere velgerne og sier dem skal jobbe knallhardt i valgkampen.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Selv om Høyre har høy oppslutning både i denne målingen og nasjonalt, legger hun vekt på at det fremdeles er rødgrønt flertall.

Men i industrikommunemålingen kommer det fram at 4 av 10 Ap-velgere fra 2019 er usikre nå.

Kraftindustri har vært et viktig kjennetegn i kommunen, med Sarpsfossen som byens varemerke. Fossen forsyner Sarp kraftverk, Borregaard kraftverk og Hafslund kraftverk.

Dette er industribedrifter som krever mye energi.

Borregaard i Sarpsborg

Borregaard i Sarpsborg er et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Fabrikken har i dag i underkant av 500 ansatte.

Foto: Tomas Berger / NRK

Ifølge målingen er kraftpolitikken viktig for velgere i industrikommunene. 56 prosent av de spurte sier valget deres i stor eller noen grad påvirkes av kraftpolitikken. Slik er det også i Sarpsborg.

Magnus Arnesen stiller som ordførerkandidat for Høyre Sarpsborg. Han mener partiet surfer litt på den nasjonale krisen Arbeiderpartiet har hatt nasjonalt.

– Høyre blir mer og mer et parti for vanlige folk og arbeidere. Jeg tenker at det er flere i Sarpsborg som innser at det er på tide med et skifte.

Han tror kraftprisene kan ha noe å si for velgerne, men peker først og fremst på arbeidsledigheten i kommunen.

Magnus Arnesen stiller som ordførerkandidat for Høyre Sarpsborg

Magnus Arnesen stiller som ordførerkandidat for Høyre i Sarpsborg. Han tror mye av tilliten velgerne viser kommer fra en stabil ledelse nasjonalt i partiet.

Foto: Lars Håkon Pedersen

– Det er på tide å slippe til noen med nye ideer og visjoner for hvordan å ta tak i situasjonen med høy arbeidsledighet og barn som vokser opp i fattigdom.

Men målingen viser at velgere i industrikommunene har en viss tillit til at regjeringens politikk bidrar til å trygge lokale industriarbeidsplasser. Over halvparten sier de har høy (12 %) eller moderat (42 %) tillit. 37 % sier de har lav eller ingen tillit til dette.

Usikkert flere steder i landet

Spenningen før valget om hvem som skal styre industrikommunene, er stor flere steder. Farsund har hatt Arbeiderparti-ordfører i to perioder. Kommunen er blant de i Agder som står i spissen for industriutviklingen på Sørlandet med havvind som satsing.

– Jeg tenker jo for egen kommunes del; dersom resultatet er representativt for Farsund, så handler det nok om at folk er klar for en endring, sier ordførerutfordrer fra Høyre, Pål Erik Hals.

I Farsund har Arbeiderpartiet og Høyre knivet om ordførerkjedet i 30 år. Dagens ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) har nå åtte år i stolen.

Hals er derfor positivt overrasket over målingene.

Gir flere tusen arbeidsplasser

Industri- og Næringspartiet (INP) utfordrer i industrikommunene og er klart større her enn i landet ellers.

Industrikommunemålingen viser en oppslutning på 4,3 prosent. Det er en dobling sammenlignet med NRKs nasjonale måling nylig, der INP fikk 2,2 prosent.

– Det er helt utrolig. Hvis dette blir i nærheten på landsgjennomsnitt så har vi jo nådd sperregrensa, sier partileder og ordførerkandidat for INP i Porsgrunn Owe Ingemann Waltherzøe.

Industrien i Grenland har et enormt behov for mer strøm, både av hensyn til arbeidsplassene og for å kunne kutte klimagasser.

Herøya industripark

Herøya Industripark i Porsgrunn.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Dersom alle planlagte prosjekter blir realisert, vil det innebære 2500 nye arbeidsplasser i Grenland og et kutt i utslipp av 1,5 millioner tonn CO₂ årlig.

– Jeg tror folk rett og slett har begynt å forstå at det er noen som skal betale for velferdssamfunnet. Jeg kan gi dem en oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Vi må ha mye mer kraft hvis vi skal fortsette med eksport til Europa på den måten som vi gjør, sier Waltherzøe.

Nei til vindkraft

I Årdal i Sogn ligger et stort aluminiumsverk med over 500 arbeidere. I over 60 år har kommunen blitt styrt av Arbeiderpartiet.

Ved forrige valg fikk partiet over 50 prosent av stemmene. Høyre bare 5 prosent. I høst har velgerne kun de to partiene å velge mellom.

Knut Arne Klingenberg

Ordførerkandidat for Høyre, Knut Arne Klingenberg, sier nei til vindkraft i Årdal. – Vi er nasjonalparkkommune, sier han.

Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

– Jeg tror saker som vindkraft vil blåse velgere fra rødgrønn side til blå side. Jeg tror at vi får mer enn 5 prosent, og gjerne langt mer også. Vi ønsker å basere kraften på vann, sier ordførerkandidat for Høyre, Knut Arne Klingenberg