Vaktmester dømt for overgrep mot barneskolejente

Mannen i 40-årene er i Øvre Romerike tingrett dømt til seks år fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot en elev. Jenta var 12 år da overgrepene startet.

Jenta ble kjent med vaktmesteren fordi hun ofte var borte fra skoletimene. Vaktmesteren tok kontakt med henne og spurte hvordan hun hadde det. Hun hjalp til med vaktmesteroppgaver, men etter hvert ble vaktmesteren påtrengende. Da jenta gikk i sjette klasse begynte overgrepene, skriver Romerikes Blad.

Overgrepene skjedde stort sett inne på et teknisk rom på skolen mellom august 2011 og juni 2012.

Ifølge dommen ble hun utsatt for opptil 30 overgrep i syvende klasse. Jenta forklarte i retten at hun ofte fikk 50 kroner av vaktmesteren etter overgrepene.

Anker

Først flere år senere, i 2015, fortalte jenta noen om overgrepene. Da ble de også politianmeldt. Jenta har hatt slitt med atferdsvansker og depresjon i etterkant.

Mannen er fradømt retten til å inneha en vaktmesterstilling som innebærer kontakt med barn og unge. Han er også dømt til å betale jenta 200 000 kroner i erstatning.

– Han har anket dommen på stedet, sier forsvarer Jørund Lægland til Romerikes Blad.