Uværet uteble i Oslo og Akershus

Hverken vind eller vann ser ut til å ha skapt problemer i natt.

På Haslum i Bærum var et nabolag uten strøm en periode etter at en grein fra et tre falt ned på en strømførende kabel i Blomsterkroken.

Også i Rustadveien i Heggedal falt et tre over veien på grunn av kraftig vind, og tok med seg en strømkabel.

100 personer i Nannestad ble strømløse like før midnatt, uten at årsaken er kjent, skriver Romerikes Blad.

Det ble sendt ut såkalt OBS-varsel også for Oslo og Akershus lørdag, men en ringerunde til Brann- og redningsetaten i Oslo og alle politidistriktene viser at hverken høy vannstand eller de kraftige vindkastene som var varslet har skapt større problemer.

Meteorologene varslet mulige kraftige vindkast opp i 25 meter pr. sekund, sør for Gardermoen, mens vannstanden var 80-110 centimeter over ventet nivå.