Slik skal landbruket kutte utslippene

100 nyutdannede utslippsrådgivere og en klimakalkulator skal hjelpe bøndene å bli mer miljøvennlige.

Kvinne i rød jakke foran hauger med høy og en grønn traktor

TILPASSET RÅDGIVNING: Utslippsrådgivere skal gi hver enkelt bonde råd om enkle tiltak for å kutte utslippene.

Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

– Her ser vi en meitemark allerede. Det tilsier at det er en god jordstruktur så røttene finner veien nedover, sier Inga Holt.

Rådgiveren inspiserer jordet til en bonde i Sarpsborg. Hun skal komme med forslag til hvordan akkurat denne bonden kan drive mer klimavennlig.

Utslippsrådgiver Inga Holt foran hauger med høy

Inga Holt er utslippsrådgiver.

Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Norsk landbruksrådgivning (NLR) har utdannet 100 rådgivere for å hjelpe norske gårdbrukere med å kutte utslipp.

– Det er for å bistå bonden i hans hverdag med å fokus på klima, sier Holt.

Målet er at hver enkelt bonde skal kunne redusere klimagassutslippene med 10 prosent. NLR starter med rådgivning til bønder som dyrker bygg.

Positive

Rådgiverne går gjennom gårdsdriften med bonden. De ser etter muligheter for enkle klimatiltak.

Ole Kristian Bergerud foran en rød låve

Bondelagslederen i Østfold tror landbruket vil merke klimaendringene først.

Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Det kan være tiltak som drenering, mer effektiv gjødsling eller omlegging til biodrivstoff.

Bondelaget er positive til opplegget.

– Det viktigste er at vi kan være med og gjøre de rette tiltakene for å ta vare på klimaet vårt. Det er antakelig vi i landbruket som vil merke det først, sier Ole Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Klimakalkulator

En klimakalkulator er et viktig virkemiddel for rådgiverne. Den henter opp data fra blant annet produksjons- og drivstoffbruk.

– Alt dette brukes til å lage en beregning på hvor store utslipp av klimagasser det er fra den enkelte gård, sier Svein Skøien.

Han er prosjektleder for klima i Norsk landbruksrådgivning.

– Ved å sette inn enkle tiltak ser vi at det er fullt mulig for bonden som dyrker bygg å redusere sine utslipp med 10 prosent, sier Skøien.

Åtte satsingsområder

Landbruket har lagd sin egen klimaplan. Rådgivningen er første skritt på veien mot et mer klimavennlig og bærekraftig landbruk.

Dette er de åtte satsingsområdene:

  1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving
  2. Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere dyr
  3. Fossilfri maskinpark
  4. Fossilfri oppvarming
  5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi
  6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg
  7. Jorda som karbonlager
  8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket

Redd de ikke vil nå målet

Miljøpartiet De Grønnes Benedicte Lund er positiv til tiltakene, men mener at bøndene trenger en gulrot å strekke seg etter.

– Jeg er redd for at bonden ikke vil kunne nå målet. At det ikke er mange nok som er interesserte i å gjøre nok tiltak.

Benedicte Lund foran høstløv

Benedicte Lund er varaordfører i Moss og utvalgsleder for landbruk i MDG.

Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Hun tror ikke at bøndene vil omstille seg i en grønn retning uten støtte fra staten.

– Det må lønne seg for bonden å gjøre de tiltakene. Vi kan ikke overlate til den enkelte bondens økonomi å ta ansvar på alle våres vegne.