Utslipp i Glomma ødelegger vannet

Naturvernforbundet i Østfold reagerer kraftig på at helsemyndighetene anbefaler å stenge deler av det biologiske renseanlegget ved Borregaard.

Borregaard

Vannet i Glomma og Hvaler-skjærgården blir dårligere dersom Borregaard følger anbefalingen fra Statens forurensningstilsyn og stenger deler av det biologiske renseanlegget.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Dersom Borregaard i Sarpsborg følger anbefalingene fra Statens forurensingstilsyn (SFT) og stenger renseanlegget i en periode, kommer utslippene fra fabrikken til å øke med 60 prosent i denne perioden.

Det fører til dårligere vannkvalitet i elva, innrømmer Borregaard.

De skadelidende får ikke uttale seg

Nestleder i Naturvernforbundet i Østfold, Pål Bugge, reagerer kraftig på anbefalingen.

- Det er vel historisk i norsk sammenheng å bare få greie på at utslippene skal økes uten at noen får mulighet til å uttale seg, og hvis man skal uttale seg, må man gjøre det i ettertid, sier han.

- Demokratiet er satt fullstendig ut av spill, og det som er det verste, er at vi som blir skadelidende, ikke får sagt noe før utpå høsten mens utslippene dunker og går, sier Bugge.

Slimete grønnalger i Glomma

Det organiske materialet fører ifølge Bugge til oksygensvikt i elva, og det kan bidra til at enkelte arter blir borte.

- De fiskeartene og organismene som søker ly og beiting i disse områdene, kommer til å forsvinne, og så blir det erstattet av slimete grønnalger og et helt annet samfunn. Det går ut over torskebestanden, ål og alt som er, sier han.

Utslippene får konsekvenser

Borregaard innrømmer at vannkvaliteten kommer til å bli dårligere i en periode som følge av de økte utslippene.

Likevel er ikke situasjonen dramatisk, ifølge kommunikasjonsdirektør ve fabrikken, Dag Arthur Aasbø.

- Nå har ekstern fagekspertise vurdert dette, og de sier at utslippene vil ha en konsekvens for Hvaler-området, men at det er forholdsvis begrenset så lenge det er midlertidig, sier han.

- Bunnforholdene i Hvaler-bassenget vil gå fra meget god til god som følge av et slikt utslippstiltak, men at tilstanden vil forbedre seg igjen når utslippene reduseres, sier Aasbø.

- Nødvendig å tillate utslipp

Seksjonsleder i SFT, Siri Sorteberg, sier at en slik tillatelse var nødvendig nå.

- Vi håper jo at denne saken kan løses relativt raskt, men det er ikke opp til oss å avgjøre dette. Det som blir vår sak å vurdere her, er hvilke andre tiltak som kan gjøres i mellomtiden, sier hun.

110 tonn utslipp per døgn

Etter at Folkehelseinstituttets rapport om legionellautbruddene i Østfold i juni og juli i år ble klar, hadde Statens forurensingstilsyn et hastemøte fredag.

Helsemyndighetene mener det er fare for at det biologiske renseanlegget ved fabrikken har vært involvert i smittespredning av legionella.

Hensynet til helse veier tungt, og møtet konkluderte derfor med at bedriften får øke utslippene av organisk materiale til Glomma med 60 prosent mens renseanlegget er stengt.

60 prosent vil si 110 tonn per døgn.