Hopp til innhold

Utsetter omstridt lastebilavgift

Sonen som gir mange lastebileiere en ekstraregning på 600 kroner dagen for å kjøre i Oslo, er utsatt til neste vinter.

Lastebilen i Oslo sentrum

UTSATT AVGIFTSSJOKK: Lastebilbransjen får et år ekstra til å investere i Euro 6-biler.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Byrådet har lenge jobbet for å gjøre hele Oslo til en såkalt lavutslippssone, der forurensende lastebiler må betale et gebyr på forhånd for å bevege seg innenfor bygrensa.

Planen har vært å innføre sonen denne vinteren for lastebiler som ikke har den mest moderne renseteknologien (Euro 6). I forslaget som har vært ute på høring, var prisene for lastebiler under tolv tonn disse:

  • 300 kroner i døgnet.
  • 4 000 kroner i måneden.
  • 25 000 kroner i året.

For tunge kjøretøy over tolv tonn vil prisen være det dobbelte. Avgiften kommer i tillegg til de nye, høyere takstene i bomringen.

Lyttet til bransjen

Nå varsler byrådet at iverksettelsen er utsatt til neste vinter. En av grunnene er utfordringer knyttet til håndhevingen og å få på plass tekniske løsninger sammen med Statens vegvesen. Men byrådet sier også at de har lyttet til bransjen.

Lan Marie Berg er sint på Veireno

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi har fått en del høringsinnspill, spesielt fra næringslivet, som sier at de trenger litt mer tid før de kan klare å omstille seg, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

– Mange har investert i biler som er akkurat litt dårligere enn Euro 6, og da trenger de litt ekstra tid. Det velger vi å lytte til.

Berg understreker samtidig at lavutslippssonen skal på plass neste vinter og vil raskt på nyåret legge fram en forskrift der bransjen får vite hva de har å forholde seg til.

– Hensikten med en lavutslippssone er at det kommer mye forurensning fra spesielt de tyngre, eldre lastebilene, og vi trenger å redusere luftforurensningen i Oslo, sier hun.

Forutsigbarhet

Nina Solli

Regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– Vi er veldig glad for at de har hørt på våre innspill, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

– Man kan ikke innføre en så stor avgift på så kort varsel. Næringslivet er avhengig av forutsigbare rammebetingelser. Vi vil bidra til det grønne skiftet, men man må få rimelig tid til å omstille seg, sier hun.

NHO og lastebilnæringen er fortsatt kritiske til innføringen av lavutslippssonen. De mener blant annet at det er galt å innlemme godsterminalen på Alnabru i sonen og mener at avgiften kan hindre lastebiler i å kjøre dit for å laste om fra vei til jernbane.

Mot sin hensikt

NHO ber også byrådet få på plass løsninger som gjør at utenlandske lastebiler ikke kan slippe unna fordi det kan virke konkurransevridende. Helst ville Nina Solli sett at sonen aldri så dagens lys.

– I stedet for å bruke overskuddet sitt til å investere i ny teknologi, må de bruke overskuddet til å betale avgifter til Oslo kommune. Da virker lavutslippssonen mot sin hensikt, sier hun.